รายงาน สมาชิก TO BE NUMBER ONE

ทั้งหมด 14 ผลลัพธ์

TO BE NUMBER ONE
รหัสอำเภออำเภอเป้าหมาย 6-24 ปีจำนวนสมาชิกร้อยละ
---8-
4401อ.เมืองมหาสารคาม36,2297021.9377
4402อ.แกดำ4,8063316.8872
4403อ.โกสุมพิสัย19,6571080.5494
4404อ.กันทรวิชัย20,1903831.8970
4405อ.เชียงยืน10,4912462.3449
4406อ.บรบือ17,0752441.4290
4407อ.นาเชือก9,4791,84419.4535
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย14,4323,78926.2542
4409อ.วาปีปทุม18,1276,97238.4620
4410อ.นาดูน5,8751,69828.9021
4411อ.ยางสีสุราช5,56566011.8598
4412อ.กุดรัง6,0472694.4485
4413อ.ชื่นชม4,00270017.4913
  171,97517,954 
หมายเหตุ เป้าหมาย คิดจากฐานข้อมูล HDC ประชากร อายุ 6-24 ปี TypeArea 1+3
แสดง 1 ถึง 20 จาก 485 ผลลัพธ์

TO BE NUMBER ONE
รหัสอำเภอชื่ออำเภอรหัสหน่วยชื่อโรงเรียนจำนวนสมาชิก
--3320900930-6
--1144500011พิมพ์ดีดวาปีปทุม1
--1144500012พยัคฆภูมิคอมพิวเตอร์1
4401อ.เมืองมหาสารคาม1444115600มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม81
4401อ.เมืองมหาสารคาม1344016201วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม65
4401อ.เมืองมหาสารคาม1000000002คุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม55
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410013หลักเมืองมหาสารคาม52
4401อ.เมืองมหาสารคาม1344016301วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม48
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410001บ้านท่าสองคอน32
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410012บ้านหนองใหญ่24
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410004บ้านหินลาด24
4401อ.เมืองมหาสารคาม1000000001เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม23
4401อ.เมืองมหาสารคาม1344016101วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม18
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410058บ้านหนองแวง17
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410005บ้านหนองกุงเต่า15
4401อ.เมืองมหาสารคาม1244010091กศน.ตำบลตลาด15
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410049บ้านเกิ้ง (สามัคคีคุรุราษฎร์)13
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410002บ้านดงเค็งดอนหัน13
4401อ.เมืองมหาสารคาม1000000004สถานพินิจจังหวัดมหาสารคาม12
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410003บ้านหนองเขื่อนช้าง10