รายงาน สมาชิก TO BE NUMBER ONE

ทั้งหมด 14 ผลลัพธ์

TO BE NUMBER ONE
รหัสอำเภออำเภอเป้าหมาย 6-24 ปีจำนวนสมาชิกร้อยละ
---8-
4401อ.เมืองมหาสารคาม36,2297071.9515
4402อ.แกดำ4,8063346.9496
4403อ.โกสุมพิสัย19,6571090.5545
4404อ.กันทรวิชัย20,1903831.8970
4405อ.เชียงยืน10,4912462.3449
4406อ.บรบือ17,0753341.9561
4407อ.นาเชือก9,4791,84719.4852
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย14,4324,30629.8365
4409อ.วาปีปทุม18,1276,97238.4620
4410อ.นาดูน5,8751,69828.9021
4411อ.ยางสีสุราช5,56566611.9677
4412อ.กุดรัง6,0472694.4485
4413อ.ชื่นชม4,00270117.5162
  171,97518,580 
หมายเหตุ เป้าหมาย คิดจากฐานข้อมูล HDC ประชากร อายุ 6-24 ปี TypeArea 1+3
แสดง 81 ถึง 100 จาก 492 ผลลัพธ์

TO BE NUMBER ONE
รหัสอำเภอชื่ออำเภอรหัสหน่วยชื่อโรงเรียนจำนวนสมาชิก
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410052บ้านวังไผ่ป่าจั่น1
4401อ.เมืองมหาสารคาม1144100002พระกุมารมหาสารคาม1
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410053บ้านม่วงโพธิ์ศรี1
4401อ.เมืองมหาสารคาม1244010003กศน.ตำบลท่าตูม1
4402อ.แกดำ1044410502บ้านหนองบัว271
4402อ.แกดำ1044410504บ้านขอนแก่นตะคุ22
4402อ.แกดำ1044410510บ้านวังแสง14
4402อ.แกดำ1244020001กศน.ตำบลแกดำ3
4402อ.แกดำ1244020000กศน.อำเภอแกดำ3
4402อ.แกดำ1044410586แกดำวิทยาคาร3
4402อ.แกดำ1044410506ชุมชนมิตรภาพ2
4402อ.แกดำ1044410511บ้านโคกกลาง2
4402อ.แกดำ1044410514บ้านโพนละออม2
4402อ.แกดำ3044601601ศพด.อบต.วังแสง2
4402อ.แกดำ1044410587มิตรภาพ2
4402อ.แกดำ1044410512ชุมชนบ้านหมากค่า1
4402อ.แกดำ1044410503บ้านดอนก่อกกเหลี่ยม1
4402อ.แกดำ1044410513บ้านโพนสวาง1
4402อ.แกดำ1044410499อนุบาลแกดำ1
4402อ.แกดำ1244020005กศน.ตำบลโนนภิบาล1