รายงาน สมาชิก TO BE NUMBER ONE

ทั้งหมด 14 ผลลัพธ์

TO BE NUMBER ONE
รหัสอำเภออำเภอเป้าหมาย 6-24 ปีจำนวนสมาชิกร้อยละ
---8-
4401อ.เมืองมหาสารคาม36,2297071.9515
4402อ.แกดำ4,8063346.9496
4403อ.โกสุมพิสัย19,6571090.5545
4404อ.กันทรวิชัย20,1903831.8970
4405อ.เชียงยืน10,4912462.3449
4406อ.บรบือ17,0753341.9561
4407อ.นาเชือก9,4791,84719.4852
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย14,4324,30629.8365
4409อ.วาปีปทุม18,1276,97238.4620
4410อ.นาดูน5,8751,69828.9021
4411อ.ยางสีสุราช5,56566611.9677
4412อ.กุดรัง6,0472694.4485
4413อ.ชื่นชม4,00270117.5162
  171,97518,580 
หมายเหตุ เป้าหมาย คิดจากฐานข้อมูล HDC ประชากร อายุ 6-24 ปี TypeArea 1+3
แสดง 141 ถึง 160 จาก 492 ผลลัพธ์

TO BE NUMBER ONE
รหัสอำเภอชื่ออำเภอรหัสหน่วยชื่อโรงเรียนจำนวนสมาชิก
4404อ.กันทรวิชัย1044410100บ้านมะกอก (มะกอกวิทยาสรรค์)48
4404อ.กันทรวิชัย1044410595กันทรวิชัย19
4404อ.กันทรวิชัย1044410090บ้านขามเฒ่า11
4404อ.กันทรวิชัย1044410111บ้านนาสีนวน11
4404อ.กันทรวิชัย1044410102บ้านโพนงาม10
4404อ.กันทรวิชัย1044410084บ้านไผ่น้ำเที่ยง10
4404อ.กันทรวิชัย1044410104บ้านเขวาใหญ่9
4404อ.กันทรวิชัย1044410074บ้านเหล่า8
4404อ.กันทรวิชัย1044410082ชุมชนบ้านมะค่า7
4404อ.กันทรวิชัย1044410094บ้านท่าขอนยาง6
4404อ.กันทรวิชัย1444041102โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)5
4404อ.กันทรวิชัย1044410095บ้านหัวขัว4
4404อ.กันทรวิชัย1244040006กศน.ตำบลขามเรียง3
4404อ.กันทรวิชัย1244040009กศน.ตำบลกุดใส้จ่อ3
4404อ.กันทรวิชัย1044410098บ้านดอนหน่อง3
4404อ.กันทรวิชัย1244040001กศน.ตำบลโคกพระ2
4404อ.กันทรวิชัย1044410073บ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์2
4404อ.กันทรวิชัย1244040002กศน.ตำบลคันธารราษฎร์2
4404อ.กันทรวิชัย1044410072บ้านนาดีศรีสุข2
4404อ.กันทรวิชัย1044410086บ้านเปลือยน้ำสามัคคี1