รายงาน สมาชิก TO BE NUMBER ONE

ทั้งหมด 14 ผลลัพธ์

TO BE NUMBER ONE
รหัสอำเภออำเภอเป้าหมาย 6-24 ปีจำนวนสมาชิกร้อยละ
---9-
4401อ.เมืองมหาสารคาม36,2298372.3103
4402อ.แกดำ4,8063457.1785
4403อ.โกสุมพิสัย19,6571,2006.1047
4404อ.กันทรวิชัย20,1906713.3234
4405อ.เชียงยืน10,4912462.3449
4406อ.บรบือ17,0756984.0878
4407อ.นาเชือก9,4791,84819.4957
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย14,4324,30929.8573
4409อ.วาปีปทุม18,1276,97238.4620
4410อ.นาดูน5,8751,80730.7574
4411อ.ยางสีสุราช5,56568512.3091
4412อ.กุดรัง6,0472924.8288
4413อ.ชื่นชม4,00270117.5162
  171,97520,620 
หมายเหตุ เป้าหมาย คิดจากฐานข้อมูล HDC ประชากร อายุ 6-24 ปี TypeArea 1+3
แสดง 1 ถึง 20 จาก 523 ผลลัพธ์

TO BE NUMBER ONE
รหัสอำเภอชื่ออำเภอรหัสหน่วยชื่อโรงเรียนจำนวนสมาชิก
--3320900930-6
--1144500012พยัคฆภูมิคอมพิวเตอร์1
--304410010319.รร.หนองเหล็กศึกษา1
--1144500011พิมพ์ดีดวาปีปทุม1
4401อ.เมืองมหาสารคาม1444115600มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม147
4401อ.เมืองมหาสารคาม1344016201วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม73
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410013หลักเมืองมหาสารคาม55
4401อ.เมืองมหาสารคาม1000000002คุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม55
4401อ.เมืองมหาสารคาม1344016301วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม48
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410001บ้านท่าสองคอน34
4401อ.เมืองมหาสารคาม1344016101วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม33
4401อ.เมืองมหาสารคาม1444011201โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม27
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410004บ้านหินลาด26
4401อ.เมืองมหาสารคาม1000000001เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม25
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410012บ้านหนองใหญ่24
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410058บ้านหนองแวง17
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410005บ้านหนองกุงเต่า15
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410002บ้านดงเค็งดอนหัน15
4401อ.เมืองมหาสารคาม1244010091กศน.ตำบลตลาด15
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410049บ้านเกิ้ง (สามัคคีคุรุราษฎร์)13