รายงาน สมาชิก TO BE NUMBER ONE

ทั้งหมด 14 ผลลัพธ์

TO BE NUMBER ONE
รหัสอำเภออำเภอเป้าหมาย 6-24 ปีจำนวนสมาชิกร้อยละ
---18-
4401อ.เมืองมหาสารคาม36,2298492.3434
4402อ.แกดำ4,8063477.2201
4403อ.โกสุมพิสัย19,6571,2006.1047
4404อ.กันทรวิชัย20,1906713.3234
4405อ.เชียงยืน10,4912462.3449
4406อ.บรบือ17,0756984.0878
4407อ.นาเชือก9,4791,84919.5063
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย14,4324,31329.8850
4409อ.วาปีปทุม18,1277,07639.0357
4410อ.นาดูน5,8751,80730.7574
4411อ.ยางสีสุราช5,56568612.3270
4412อ.กุดรัง6,0472934.8454
4413อ.ชื่นชม4,00270117.5162
  171,97520,754 
หมายเหตุ เป้าหมาย คิดจากฐานข้อมูล HDC ประชากร อายุ 6-24 ปี TypeArea 1+3
แสดง 1 ถึง 20 จาก 530 ผลลัพธ์

TO BE NUMBER ONE
รหัสอำเภอชื่ออำเภอรหัสหน่วยชื่อโรงเรียนจำนวนสมาชิก
--304410010414.รร.ศรีสุขพิทยาคม9
--3320900930-6
--1144500012พยัคฆภูมิคอมพิวเตอร์1
--304410010319.รร.หนองเหล็กศึกษา1
--1144500011พิมพ์ดีดวาปีปทุม1
4401อ.เมืองมหาสารคาม1444115600มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม147
4401อ.เมืองมหาสารคาม1344016201วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม73
4401อ.เมืองมหาสารคาม1000000002คุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม57
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410013หลักเมืองมหาสารคาม55
4401อ.เมืองมหาสารคาม1344016301วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม48
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410001บ้านท่าสองคอน36
4401อ.เมืองมหาสารคาม1344016101วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม33
4401อ.เมืองมหาสารคาม1000000001เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม28
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410004บ้านหินลาด27
4401อ.เมืองมหาสารคาม1444011201โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม27
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410012บ้านหนองใหญ่24
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410058บ้านหนองแวง17
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410002บ้านดงเค็งดอนหัน15
4401อ.เมืองมหาสารคาม1244010091กศน.ตำบลตลาด15
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410005บ้านหนองกุงเต่า15