รายงาน สมาชิก TO BE NUMBER ONE

ทั้งหมด 14 ผลลัพธ์

TO BE NUMBER ONE
รหัสอำเภออำเภอเป้าหมาย 6-24 ปีจำนวนสมาชิกร้อยละ
---18-
4401อ.เมืองมหาสารคาม36,2298572.3655
4402อ.แกดำ4,8063647.5739
4403อ.โกสุมพิสัย19,6571,2876.5473
4404อ.กันทรวิชัย20,1909904.9034
4405อ.เชียงยืน10,4912462.3449
4406อ.บรบือ17,0757084.1464
4407อ.นาเชือก9,4791,84919.5063
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย14,4324,31429.8919
4409อ.วาปีปทุม18,1277,07739.0412
4410อ.นาดูน5,8751,88532.0851
4411อ.ยางสีสุราช5,56568612.3270
4412อ.กุดรัง6,0474617.6236
4413อ.ชื่นชม4,00270117.5162
  171,97521,443 
หมายเหตุ เป้าหมาย คิดจากฐานข้อมูล HDC ประชากร อายุ 6-24 ปี TypeArea 1+3
แสดง 201 ถึง 220 จาก 536 ผลลัพธ์

TO BE NUMBER ONE
รหัสอำเภอชื่ออำเภอรหัสหน่วยชื่อโรงเรียนจำนวนสมาชิก
4405อ.เชียงยืน1044410202บ้านโพน117
4405อ.เชียงยืน1044410192บ้านเชียงยืน40
4405อ.เชียงยืน1044410211บ้านกู่ทอง18
4405อ.เชียงยืน1044410194บ้านโคกสูง13
4405อ.เชียงยืน1044410206บ้านสะอาดดอนเงิน7
4405อ.เชียงยืน1044410199บ้านหนองซอน7
4405อ.เชียงยืน1044410222บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา6
4405อ.เชียงยืน1044410601เชียงยืนพิทยาคม5
4405อ.เชียงยืน1044410220บ้านหนองแวง5
4405อ.เชียงยืน1244050008กศน.ตำบลเสือเฒ่า4
4405อ.เชียงยืน1044410228บ้านนาทอง4
4405อ.เชียงยืน1244050005กศน.ตำบลดอนเงิน3
4405อ.เชียงยืน1244050012กศน.ตำบลเหล่าบัวบาน3
4405อ.เชียงยืน1044410205บ้านค้อ2
4405อ.เชียงยืน3044604102ศพด.บ้านเข็ง2
4405อ.เชียงยืน1044410219บ้านโคกข่า1
4405อ.เชียงยืน1044410213บ้านโจดบัวบาน1
4405อ.เชียงยืน1044410229บ้านหนองเดิ่น1
4405อ.เชียงยืน3044604101ศพด.โนนสูง1
4405อ.เชียงยืน1044410200บ้านสีดาสระแก้ว1