รายงาน สมาชิก TO BE NUMBER ONE

ทั้งหมด 14 ผลลัพธ์

TO BE NUMBER ONE
รหัสอำเภออำเภอเป้าหมาย 6-24 ปีจำนวนสมาชิกร้อยละ
---18-
4401อ.เมืองมหาสารคาม36,2298572.3655
4402อ.แกดำ4,8063647.5739
4403อ.โกสุมพิสัย19,6571,2876.5473
4404อ.กันทรวิชัย20,1909904.9034
4405อ.เชียงยืน10,4912462.3449
4406อ.บรบือ17,0757084.1464
4407อ.นาเชือก9,4791,84919.5063
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย14,4324,31429.8919
4409อ.วาปีปทุม18,1277,07739.0412
4410อ.นาดูน5,8751,88532.0851
4411อ.ยางสีสุราช5,56568612.3270
4412อ.กุดรัง6,0474617.6236
4413อ.ชื่นชม4,00270117.5162
  171,97521,443 
หมายเหตุ เป้าหมาย คิดจากฐานข้อมูล HDC ประชากร อายุ 6-24 ปี TypeArea 1+3
แสดง 221 ถึง 240 จาก 536 ผลลัพธ์

TO BE NUMBER ONE
รหัสอำเภอชื่ออำเภอรหัสหน่วยชื่อโรงเรียนจำนวนสมาชิก
4405อ.เชียงยืน1044410200บ้านสีดาสระแก้ว1
4405อ.เชียงยืน1044410227บ้านหนองล่าม1
4405อ.เชียงยืน1044410193บ้านสร้างแก้วหนองโป่ง1
4405อ.เชียงยืน1044410217บ้านหนองมะเม้า1
4405อ.เชียงยืน1044410216บ้านจานโนนสูง1
4406อ.บรบือ1044410354บ้านโสกภารา126
4406อ.บรบือ1044410337บ้านโนนราษีฝางวิทยา87
4406อ.บรบือ1044410331บ้านสองห้องฮ่องน้อย68
4406อ.บรบือ1044410358บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง63
4406อ.บรบือ1044410326บ้านซองแมว52
4406อ.บรบือ1044410340บ้านห้วยทราย42
4406อ.บรบือ1044410323บ้านหนองจิก40
4406อ.บรบือ1044410349บ้านโนนสำราญ37
4406อ.บรบือ1044410609ยางวิทยาคม36
4406อ.บรบือ1044410370บ้านศาลา21
4406อ.บรบือ1044410352บ้านหนองคูขาด18
4406อ.บรบือ1044410604บรบือ16
4406อ.บรบือ1044410316บ้านหนองโก12
4406อ.บรบือ1044410327บ้านหัวนา12
4406อ.บรบือ1044410350บ้านวังไฮวังทอง10