รายงาน สมาชิก TO BE NUMBER ONE

ทั้งหมด 14 ผลลัพธ์

TO BE NUMBER ONE
รหัสอำเภออำเภอเป้าหมาย 6-24 ปีจำนวนสมาชิกร้อยละ
---19-
4401อ.เมืองมหาสารคาม36,2299352.5808
4402อ.แกดำ4,8061,15023.9284
4403อ.โกสุมพิสัย19,6571,2896.5575
4404อ.กันทรวิชัย20,1909984.9430
4405อ.เชียงยืน10,4912472.3544
4406อ.บรบือ17,0757104.1581
4407อ.นาเชือก9,4791,85219.5379
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย14,4324,31729.9127
4409อ.วาปีปทุม18,1277,08739.0964
4410อ.นาดูน5,8751,88532.0851
4411อ.ยางสีสุราช5,56568612.3270
4412อ.กุดรัง6,0474617.6236
4413อ.ชื่นชม4,00270217.5412
  171,97522,338 
หมายเหตุ เป้าหมาย คิดจากฐานข้อมูล HDC ประชากร อายุ 6-24 ปี TypeArea 1+3
แสดง 221 ถึง 240 จาก 555 ผลลัพธ์

TO BE NUMBER ONE
รหัสอำเภอชื่ออำเภอรหัสหน่วยชื่อโรงเรียนจำนวนสมาชิก
4405อ.เชียงยืน1044410199บ้านหนองซอน7
4405อ.เชียงยืน1044410222บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา6
4405อ.เชียงยืน1044410601เชียงยืนพิทยาคม5
4405อ.เชียงยืน1044410220บ้านหนองแวง5
4405อ.เชียงยืน1244050008กศน.ตำบลเสือเฒ่า4
4405อ.เชียงยืน1044410228บ้านนาทอง4
4405อ.เชียงยืน1244050005กศน.ตำบลดอนเงิน3
4405อ.เชียงยืน1244050012กศน.ตำบลเหล่าบัวบาน3
4405อ.เชียงยืน3044604102ศพด.บ้านเข็ง2
4405อ.เชียงยืน1044410205บ้านค้อ2
4405อ.เชียงยืน3044604101ศพด.โนนสูง1
4405อ.เชียงยืน1044410200บ้านสีดาสระแก้ว1
4405อ.เชียงยืน1044410227บ้านหนองล่าม1
4405อ.เชียงยืน1044410193บ้านสร้างแก้วหนองโป่ง1
4405อ.เชียงยืน1044410217บ้านหนองมะเม้า1
4405อ.เชียงยืน1044410216บ้านจานโนนสูง1
4405อ.เชียงยืน1044410214บ้านหนองมันปลา1
4405อ.เชียงยืน1044410201บ้านหนองไห1
4405อ.เชียงยืน1044410219บ้านโคกข่า1
4405อ.เชียงยืน1044410213บ้านโจดบัวบาน1