รายงาน สมาชิก TO BE NUMBER ONE

ทั้งหมด 14 ผลลัพธ์

TO BE NUMBER ONE
รหัสอำเภออำเภอเป้าหมาย 6-24 ปีจำนวนสมาชิกร้อยละ
---18-
4401อ.เมืองมหาสารคาม36,2299032.4925
4402อ.แกดำ4,8061,14223.7620
4403อ.โกสุมพิสัย19,6571,2886.5524
4404อ.กันทรวิชัย20,1909984.9430
4405อ.เชียงยืน10,4912472.3544
4406อ.บรบือ17,0757084.1464
4407อ.นาเชือก9,4791,85119.5274
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย14,4324,31529.8988
4409อ.วาปีปทุม18,1277,08739.0964
4410อ.นาดูน5,8751,88532.0851
4411อ.ยางสีสุราช5,56568612.3270
4412อ.กุดรัง6,0474617.6236
4413อ.ชื่นชม4,00270217.5412
  171,97522,291 
หมายเหตุ เป้าหมาย คิดจากฐานข้อมูล HDC ประชากร อายุ 6-24 ปี TypeArea 1+3
แสดง 241 ถึง 260 จาก 552 ผลลัพธ์

TO BE NUMBER ONE
รหัสอำเภอชื่ออำเภอรหัสหน่วยชื่อโรงเรียนจำนวนสมาชิก
4406อ.บรบือ1044410337บ้านโนนราษีฝางวิทยา87
4406อ.บรบือ1044410331บ้านสองห้องฮ่องน้อย68
4406อ.บรบือ1044410358บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง63
4406อ.บรบือ1044410326บ้านซองแมว52
4406อ.บรบือ1044410340บ้านห้วยทราย42
4406อ.บรบือ1044410323บ้านหนองจิก40
4406อ.บรบือ1044410349บ้านโนนสำราญ37
4406อ.บรบือ1044410609ยางวิทยาคม36
4406อ.บรบือ1044410370บ้านศาลา21
4406อ.บรบือ1044410352บ้านหนองคูขาด18
4406อ.บรบือ1044410604บรบือ16
4406อ.บรบือ1044410316บ้านหนองโก12
4406อ.บรบือ1044410327บ้านหัวนา12
4406อ.บรบือ1044410350บ้านวังไฮวังทอง10
4406อ.บรบือ3044607502ศพด.วัดสมสนุก9
4406อ.บรบือ1044410342บ้านโนนสวรรค์8
4406อ.บรบือ1044410315บ้านบ่อใหญ่(บ่อใหญ่เรืองศิลป์)7
4406อ.บรบือ1044410312บ้านหนองสิม5
4406อ.บรบือ1044410605บรบือวิทยาคาร5
4406อ.บรบือ1044410307บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)3