รายงาน สมาชิก TO BE NUMBER ONE

ทั้งหมด 14 ผลลัพธ์

TO BE NUMBER ONE
รหัสอำเภออำเภอเป้าหมาย 6-24 ปีจำนวนสมาชิกร้อยละ
---18-
4401อ.เมืองมหาสารคาม36,2298572.3655
4402อ.แกดำ4,8063647.5739
4403อ.โกสุมพิสัย19,6571,2876.5473
4404อ.กันทรวิชัย20,1909904.9034
4405อ.เชียงยืน10,4912462.3449
4406อ.บรบือ17,0757084.1464
4407อ.นาเชือก9,4791,84919.5063
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย14,4324,31429.8919
4409อ.วาปีปทุม18,1277,07739.0412
4410อ.นาดูน5,8751,88532.0851
4411อ.ยางสีสุราช5,56568612.3270
4412อ.กุดรัง6,0474617.6236
4413อ.ชื่นชม4,00270117.5162
  171,97521,443 
หมายเหตุ เป้าหมาย คิดจากฐานข้อมูล HDC ประชากร อายุ 6-24 ปี TypeArea 1+3
แสดง 241 ถึง 260 จาก 536 ผลลัพธ์

TO BE NUMBER ONE
รหัสอำเภอชื่ออำเภอรหัสหน่วยชื่อโรงเรียนจำนวนสมาชิก
4406อ.บรบือ3044607502ศพด.วัดสมสนุก9
4406อ.บรบือ1044410342บ้านโนนสวรรค์8
4406อ.บรบือ1044410315บ้านบ่อใหญ่(บ่อใหญ่เรืองศิลป์)7
4406อ.บรบือ1044410312บ้านหนองสิม5
4406อ.บรบือ1044410605บรบือวิทยาคาร5
4406อ.บรบือ1044410307บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)3
4406อ.บรบือ1044410359บ้านโนนม่วงเขวาน้อยโคกใหญ่เสือเฒ่า3
4406อ.บรบือ1044410309บ้านโคกกลาง3
4406อ.บรบือ1244060015กศน.ตำบลวังใหม่3
4406อ.บรบือ1044410356บ้านโนนแดงมะขามหวาน3
4406อ.บรบือ1044410610โนนราษีวิทยา2
4406อ.บรบือ1044410320บ้านหนองหญ้าปล้อง1
4406อ.บรบือ1044410357บ้านหัวหนอง1
4406อ.บรบือ1244060016กศน.ตำบลยาง1
4406อ.บรบือ1044410606เหล่ายาววิทยาคาร1
4406อ.บรบือ1044410360บ้านดงมัน1
4406อ.บรบือ30442006011.รร.เทศบาลตำบลบรบือ1
4406อ.บรบือ3044607003ศพด.บ้านหนองแซง-โนนทัน1
4406อ.บรบือ1044410346บ้านวังปลาโด1
4406อ.บรบือ1044410355บ้านไพรวัลย์ปอแดง1