รายงาน สมาชิก TO BE NUMBER ONE

ทั้งหมด 14 ผลลัพธ์

TO BE NUMBER ONE
รหัสอำเภออำเภอเป้าหมาย 6-24 ปีจำนวนสมาชิกร้อยละ
---19-
4401อ.เมืองมหาสารคาม36,2299352.5808
4402อ.แกดำ4,8061,15023.9284
4403อ.โกสุมพิสัย19,6571,2896.5575
4404อ.กันทรวิชัย20,1909984.9430
4405อ.เชียงยืน10,4912472.3544
4406อ.บรบือ17,0757104.1581
4407อ.นาเชือก9,4791,85219.5379
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย14,4324,31729.9127
4409อ.วาปีปทุม18,1277,08739.0964
4410อ.นาดูน5,8751,88532.0851
4411อ.ยางสีสุราช5,56568612.3270
4412อ.กุดรัง6,0474617.6236
4413อ.ชื่นชม4,00270217.5412
  171,97522,338 
หมายเหตุ เป้าหมาย คิดจากฐานข้อมูล HDC ประชากร อายุ 6-24 ปี TypeArea 1+3
แสดง 261 ถึง 280 จาก 555 ผลลัพธ์

TO BE NUMBER ONE
รหัสอำเภอชื่ออำเภอรหัสหน่วยชื่อโรงเรียนจำนวนสมาชิก
4406อ.บรบือ1044410605บรบือวิทยาคาร5
4406อ.บรบือ1044410309บ้านโคกกลาง4
4406อ.บรบือ1044410356บ้านโนนแดงมะขามหวาน3
4406อ.บรบือ1044410307บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)3
4406อ.บรบือ1044410359บ้านโนนม่วงเขวาน้อยโคกใหญ่เสือเฒ่า3
4406อ.บรบือ1244060015กศน.ตำบลวังใหม่3
4406อ.บรบือ1044410610โนนราษีวิทยา2
4406อ.บรบือ1144200013เทคนิควิชาชีพคอมพิวเตอร์บรบือ1
4406อ.บรบือ1044410368บ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง1
4406อ.บรบือ1244060005กศน.ตำบลหนองม่วง1
4406อ.บรบือ1044410322ชุมชนบ้านดงเค็ง1
4406อ.บรบือ1044410320บ้านหนองหญ้าปล้อง1
4406อ.บรบือ1044410357บ้านหัวหนอง1
4406อ.บรบือ1244060016กศน.ตำบลยาง1
4406อ.บรบือ1044410360บ้านดงมัน1
4406อ.บรบือ1044410606เหล่ายาววิทยาคาร1
4406อ.บรบือ30442006011.รร.เทศบาลตำบลบรบือ1
4406อ.บรบือ3044607003ศพด.บ้านหนองแซง-โนนทัน1
4406อ.บรบือ1044410346บ้านวังปลาโด1
4406อ.บรบือ1044410355บ้านไพรวัลย์ปอแดง1