รายงาน สมาชิก TO BE NUMBER ONE

ทั้งหมด 14 ผลลัพธ์

TO BE NUMBER ONE
รหัสอำเภออำเภอเป้าหมาย 6-24 ปีจำนวนสมาชิกร้อยละ
---19-
4401อ.เมืองมหาสารคาม36,2299352.5808
4402อ.แกดำ4,8061,15023.9284
4403อ.โกสุมพิสัย19,6571,2896.5575
4404อ.กันทรวิชัย20,1909984.9430
4405อ.เชียงยืน10,4912472.3544
4406อ.บรบือ17,0757104.1581
4407อ.นาเชือก9,4791,85219.5379
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย14,4324,31729.9127
4409อ.วาปีปทุม18,1277,08739.0964
4410อ.นาดูน5,8751,88532.0851
4411อ.ยางสีสุราช5,56568612.3270
4412อ.กุดรัง6,0474617.6236
4413อ.ชื่นชม4,00270217.5412
  171,97522,338 
หมายเหตุ เป้าหมาย คิดจากฐานข้อมูล HDC ประชากร อายุ 6-24 ปี TypeArea 1+3
แสดง 281 ถึง 300 จาก 555 ผลลัพธ์

TO BE NUMBER ONE
รหัสอำเภอชื่ออำเภอรหัสหน่วยชื่อโรงเรียนจำนวนสมาชิก
4406อ.บรบือ3044607003ศพด.บ้านหนองแซง-โนนทัน1
4406อ.บรบือ1044410346บ้านวังปลาโด1
4406อ.บรบือ1044410355บ้านไพรวัลย์ปอแดง1
4406อ.บรบือ7044061008วัดหัวหนองสังฆประชาสรรค์1
4406อ.บรบือ1044410341บ้านหนองบัวโนนสว่าง1
4407อ.นาเชือก1044410612นาเชือกพิทยาสรรค์423
4407อ.นาเชือก1044410261ชุมชนบ้านสำโรง291
4407อ.นาเชือก1044410262บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม145
4407อ.นาเชือก1044410255บ้านหนองบัวแดง126
4407อ.นาเชือก1044410253บ้านห้วยหลาว112
4407อ.นาเชือก1044410265บ้านโพนทราย87
4407อ.นาเชือก1044410256บ้านหนองแสง84
4407อ.นาเชือก1044410273บ้านป่าตองหนองงู71
4407อ.นาเชือก1244070010กศน.ตำบลสันป่าตอง61
4407อ.นาเชือก1044410272บ้านตำแยโนนยาง58
4407อ.นาเชือก1044410249บ้านโนนแร่53
4407อ.นาเชือก1044410237บ้านโคกมนโนนทอง38
4407อ.นาเชือก30442002011.รร.เทศบาลนาเชือก38
4407อ.นาเชือก1044410231บ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง)34
4407อ.นาเชือก1044410254บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา)34