รายงาน สมาชิก TO BE NUMBER ONE

ทั้งหมด 14 ผลลัพธ์

TO BE NUMBER ONE
รหัสอำเภออำเภอเป้าหมาย 6-24 ปีจำนวนสมาชิกร้อยละ
---18-
4401อ.เมืองมหาสารคาม36,2299012.4870
4402อ.แกดำ4,80676415.8968
4403อ.โกสุมพิสัย19,6571,2886.5524
4404อ.กันทรวิชัย20,1909954.9282
4405อ.เชียงยืน10,4912472.3544
4406อ.บรบือ17,0757084.1464
4407อ.นาเชือก9,4791,85119.5274
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย14,4324,31529.8988
4409อ.วาปีปทุม18,1277,08439.0798
4410อ.นาดูน5,8751,88532.0851
4411อ.ยางสีสุราช5,56568612.3270
4412อ.กุดรัง6,0474617.6236
4413อ.ชื่นชม4,00270117.5162
  171,97521,904 
หมายเหตุ เป้าหมาย คิดจากฐานข้อมูล HDC ประชากร อายุ 6-24 ปี TypeArea 1+3
แสดง 81 ถึง 100 จาก 546 ผลลัพธ์

TO BE NUMBER ONE
รหัสอำเภอชื่ออำเภอรหัสหน่วยชื่อโรงเรียนจำนวนสมาชิก
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410019บ้านสมศรี1
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410051บ้านท่าปะทายโนนตูม1
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410021บ้านหนองโจดสวนมอน1
4401อ.เมืองมหาสารคาม1244010014กศน.ตำบลบัวค้อ1
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410039บ้านดอนดู่1
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410063บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด1
4401อ.เมืองมหาสารคาม1244010013กศน.ตำบลหนองโน1
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410030บ้านหนองคูณน้ำจั้น1
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410029บ้านหนองบัวโนนมี้1
4401อ.เมืองมหาสารคาม22160บ้านดินดำพัฒนา หมู่ที่ ๑๑1
4401อ.เมืองมหาสารคาม1144200011คอมพิวเตอร์ธุรกิจมหาสารคาม1
4402อ.แกดำ1044410502บ้านหนองบัว273
4402อ.แกดำ1044410510บ้านวังแสง108
4402อ.แกดำ1044410586แกดำวิทยาคาร89
4402อ.แกดำ1044410499อนุบาลแกดำ66
4402อ.แกดำ1044410500บ้านเหล่าจั่นนาภู45
4402อ.แกดำ1044410587มิตรภาพ30
4402อ.แกดำ1044410504บ้านขอนแก่นตะคุ25
4402อ.แกดำ1244020000กศน.อำเภอแกดำ23
4402อ.แกดำ1044410512ชุมชนบ้านหมากค่า20