รายงาน สมาชิก TO BE NUMBER ONE

ทั้งหมด 14 ผลลัพธ์

TO BE NUMBER ONE
รหัสอำเภออำเภอเป้าหมาย 6-24 ปีจำนวนสมาชิกร้อยละ
---18-
4401อ.เมืองมหาสารคาม36,2298492.3434
4402อ.แกดำ4,8063477.2201
4403อ.โกสุมพิสัย19,6571,2006.1047
4404อ.กันทรวิชัย20,1906713.3234
4405อ.เชียงยืน10,4912462.3449
4406อ.บรบือ17,0756984.0878
4407อ.นาเชือก9,4791,84919.5063
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย14,4324,31329.8850
4409อ.วาปีปทุม18,1277,07639.0357
4410อ.นาดูน5,8751,80730.7574
4411อ.ยางสีสุราช5,56568612.3270
4412อ.กุดรัง6,0472934.8454
4413อ.ชื่นชม4,00270117.5162
  171,97520,754 
หมายเหตุ เป้าหมาย คิดจากฐานข้อมูล HDC ประชากร อายุ 6-24 ปี TypeArea 1+3
แสดง 81 ถึง 100 จาก 530 ผลลัพธ์

TO BE NUMBER ONE
รหัสอำเภอชื่ออำเภอรหัสหน่วยชื่อโรงเรียนจำนวนสมาชิก
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410053บ้านม่วงโพธิ์ศรี1
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410052บ้านวังไผ่ป่าจั่น1
4401อ.เมืองมหาสารคาม1244010003กศน.ตำบลท่าตูม1
4401อ.เมืองมหาสารคาม3044609901ศพด.บ้านเก่าน้อย1
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410065บ้านโคกศรี1
4401อ.เมืองมหาสารคาม1244010012กศน.ตำบลห้วยแอ่ง1
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410019บ้านสมศรี1
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410051บ้านท่าปะทายโนนตูม1
4402อ.แกดำ1044410502บ้านหนองบัว273
4402อ.แกดำ1044410504บ้านขอนแก่นตะคุ23
4402อ.แกดำ1044410510บ้านวังแสง14
4402อ.แกดำ1044410513บ้านโพนสวาง11
4402อ.แกดำ1044410586แกดำวิทยาคาร3
4402อ.แกดำ1244020001กศน.ตำบลแกดำ3
4402อ.แกดำ1244020000กศน.อำเภอแกดำ3
4402อ.แกดำ1044410506ชุมชนมิตรภาพ2
4402อ.แกดำ1044410511บ้านโคกกลาง2
4402อ.แกดำ1044410514บ้านโพนละออม2
4402อ.แกดำ3044601601ศพด.อบต.วังแสง2
4402อ.แกดำ1044410587มิตรภาพ2