รายงาน สมาชิก TO BE NUMBER ONE

ทั้งหมด 14 ผลลัพธ์

TO BE NUMBER ONE
รหัสอำเภออำเภอเป้าหมาย 6-24 ปีจำนวนสมาชิกร้อยละ
---18-
4401อ.เมืองมหาสารคาม36,2299012.4870
4402อ.แกดำ4,80676415.8968
4403อ.โกสุมพิสัย19,6571,2886.5524
4404อ.กันทรวิชัย20,1909954.9282
4405อ.เชียงยืน10,4912472.3544
4406อ.บรบือ17,0757084.1464
4407อ.นาเชือก9,4791,85119.5274
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย14,4324,31529.8988
4409อ.วาปีปทุม18,1277,08439.0798
4410อ.นาดูน5,8751,88532.0851
4411อ.ยางสีสุราช5,56568612.3270
4412อ.กุดรัง6,0474617.6236
4413อ.ชื่นชม4,00270117.5162
  171,97521,904 
หมายเหตุ เป้าหมาย คิดจากฐานข้อมูล HDC ประชากร อายุ 6-24 ปี TypeArea 1+3
แสดง 101 ถึง 120 จาก 546 ผลลัพธ์

TO BE NUMBER ONE
รหัสอำเภอชื่ออำเภอรหัสหน่วยชื่อโรงเรียนจำนวนสมาชิก
4402อ.แกดำ1044410505บ้านหัวขัวโพธิ์ศรี16
4402อ.แกดำ1044410503บ้านดอนก่อกกเหลี่ยม16
4402อ.แกดำ1044410515บ้านโสกแดง12
4402อ.แกดำ1044410513บ้านโพนสวาง11
4402อ.แกดำ1044410506ชุมชนมิตรภาพ6
4402อ.แกดำ30443001011.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง4
4402อ.แกดำ3044601601ศพด.อบต.วังแสง3
4402อ.แกดำ1244020002กศน.ตำบลวังแสง3
4402อ.แกดำ1244020001กศน.ตำบลแกดำ3
4402อ.แกดำ1044410511บ้านโคกกลาง2
4402อ.แกดำ1044410514บ้านโพนละออม2
4402อ.แกดำ1044410501บ้านหนองเจริญ2
4402อ.แกดำ1144100026อนุบาลธันยพร2
4402อ.แกดำ1244020005กศน.ตำบลโนนภิบาล1
4402อ.แกดำ3044601501ศพด.โนนภิบาล1
4402อ.แกดำ3044500401ศพด.เทศบาลตำบลแกดำ1
4403อ.โกสุมพิสัย1044410588โกสุมวิทยาสรรค์204
4403อ.โกสุมพิสัย1044410140ชุมชนโพนงามโพนสวาง168
4403อ.โกสุมพิสัย1044410130บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว123
4403อ.โกสุมพิสัย1044410589เขวาไร่ศึกษา94