รายงาน สมาชิก TO BE NUMBER ONE

ทั้งหมด 14 ผลลัพธ์

TO BE NUMBER ONE
รหัสอำเภออำเภอเป้าหมาย 6-24 ปีจำนวนสมาชิกร้อยละ
---19-
4401อ.เมืองมหาสารคาม36,2299352.5808
4402อ.แกดำ4,8061,15023.9284
4403อ.โกสุมพิสัย19,6571,2896.5575
4404อ.กันทรวิชัย20,1909984.9430
4405อ.เชียงยืน10,4912472.3544
4406อ.บรบือ17,0757104.1581
4407อ.นาเชือก9,4791,85219.5379
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย14,4324,31729.9127
4409อ.วาปีปทุม18,1277,08739.0964
4410อ.นาดูน5,8751,88532.0851
4411อ.ยางสีสุราช5,56568612.3270
4412อ.กุดรัง6,0474617.6236
4413อ.ชื่นชม4,00270217.5412
  171,97522,338 
หมายเหตุ เป้าหมาย คิดจากฐานข้อมูล HDC ประชากร อายุ 6-24 ปี TypeArea 1+3
ทั้งหมด 555 ผลลัพธ์

TO BE NUMBER ONE
รหัสอำเภอชื่ออำเภอรหัสหน่วยชื่อโรงเรียนจำนวนสมาชิก
--304410010414.รร.ศรีสุขพิทยาคม9
--3320900930-7
--1144500011พิมพ์ดีดวาปีปทุม1
--1144500012พยัคฆภูมิคอมพิวเตอร์1
--304410010319.รร.หนองเหล็กศึกษา1
4401อ.เมืองมหาสารคาม1444115600มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม148
4401อ.เมืองมหาสารคาม1344016201วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม77
4401อ.เมืองมหาสารคาม1000000002คุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม63
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410013หลักเมืองมหาสารคาม55
4401อ.เมืองมหาสารคาม1344016301วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม48
4401อ.เมืองมหาสารคาม1344016101วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม39
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410001บ้านท่าสองคอน38
4401อ.เมืองมหาสารคาม1000000001เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม35
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410012บ้านหนองใหญ่33
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410004บ้านหินลาด29
4401อ.เมืองมหาสารคาม1444011201โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม28
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410009วันครู 250221
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410058บ้านหนองแวง17
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410014อนุบาลมหาสารคาม16
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410005บ้านหนองกุงเต่า16
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410002บ้านดงเค็งดอนหัน16
4401อ.เมืองมหาสารคาม1244010091กศน.ตำบลตลาด15
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410581ผดุงนารี14
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410049บ้านเกิ้ง (สามัคคีคุรุราษฎร์)13
4401อ.เมืองมหาสารคาม1000000004สถานพินิจจังหวัดมหาสารคาม13
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410003บ้านหนองเขื่อนช้าง11
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410580สารคามพิทยาคม11
4401อ.เมืองมหาสารคาม1144200026ช่างกลกรุงเทพกลการ10
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410010บ้านดอนตูมดอนโด9
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410006บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์9
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410007บ้านอุปราช8
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410011บ้านเม่นใหญ่7
4401อ.เมืองมหาสารคาม1244010008กศน.ตำบลแก่งเลิงจาน6
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410015บ้านโคกก่อ6
4401อ.เมืองมหาสารคาม4644010986พัฒนศึกษา5
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410008ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่5
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410031บ้านเขวา 'รัฐประชาวิทยากร'5
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410064บ้านหนองคู5
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410045บ้านนาแพงดอนไฮ5
4401อ.เมืองมหาสารคาม1344016501วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม4
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410041บ้านท่าตูมดอนเรือ4
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410026บ้านโคกบัวค้อ4
4401อ.เมืองมหาสารคาม1144200038มหาสารคามการบริบาล4
4401อ.เมืองมหาสารคาม30442001025.รร.เทศบาลโพธิ์ศรี3
4401อ.เมืองมหาสารคาม1244010002กศน.ตำบลเขวา3
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410023บ้านนานกเขียน3
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410022บ้านหัวช้างหนองแสง3
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410024บ้านดอนหว่านหัวหนอง3
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410020บ้านกุดแคน3
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410042บ้านหนองข่าหนองคูโปโล3
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410016บ้านหนองโนอีดำ3
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410060บ้านหนองปลิง3
4401อ.เมืองมหาสารคาม1144100002พระกุมารมหาสารคาม3
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410046บ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ2
4401อ.เมืองมหาสารคาม1244010004กศน.ตำบลแวงน่าง2
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410017บ้านภูดิน2
4401อ.เมืองมหาสารคาม3044609402ศพด.บ้านหนองหล่มใหญ่ ม.32
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410028บ้านหนองค้อสวนอ้อย2
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410066บ้านร่วมใจ 12
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410050ชุมชนบ้านลาด2
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410035บ้านติ้วสันติสุข2
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410032บ้านหันเชียงเหียน2
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410018บ้านหนองหิน2
4401อ.เมืองมหาสารคาม30442001054.รร.เทศบาลบูรพาพิทยาคาร2
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410062บ้านจำนัก2
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410033บ้านเอียด(สังฆราษฎร์รังสรรค์)2
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410059บ้านดงน้อย2
4401อ.เมืองมหาสารคาม1244010003กศน.ตำบลท่าตูม2
4401อ.เมืองมหาสารคาม1244010001กศน.อำเภอเมืองมหาสารคาม1
4401อ.เมืองมหาสารคาม3044609901ศพด.บ้านเก่าน้อย1
4401อ.เมืองมหาสารคาม1244010012กศน.ตำบลห้วยแอ่ง1
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410065บ้านโคกศรี1
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410051บ้านท่าปะทายโนนตูม1
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410019บ้านสมศรี1
4401อ.เมืองมหาสารคาม1244010014กศน.ตำบลบัวค้อ1
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410021บ้านหนองโจดสวนมอน1
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410039บ้านดอนดู่1
4401อ.เมืองมหาสารคาม1244010013กศน.ตำบลหนองโน1
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410063บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด1
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410029บ้านหนองบัวโนนมี้1
4401อ.เมืองมหาสารคาม22160บ้านดินดำพัฒนา หมู่ที่ ๑๑1
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410030บ้านหนองคูณน้ำจั้น1
4401อ.เมืองมหาสารคาม1144200011คอมพิวเตอร์ธุรกิจมหาสารคาม1
4401อ.เมืองมหาสารคาม7044011001บาลีสาธิตศึกษา มจร. วัดอภิสิทธิ์1
4401อ.เมืองมหาสารคาม30443004011.รร.อนุบาลสาธิตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน (ศูนย์ไรซ์ไทยแลนด์)1
4401อ.เมืองมหาสารคาม1144200070ดี-เดย์การบริบาล1
4401อ.เมืองมหาสารคาม1244010010กศน.ตำบลลาดพัฒนา1
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410038บ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว1
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410052บ้านวังไผ่ป่าจั่น1
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410053บ้านม่วงโพธิ์ศรี1
4401อ.เมืองมหาสารคาม1144200027ศูนย์อีสานพิมพ์ดีด1
4402อ.แกดำ1044410502บ้านหนองบัว273
4402อ.แกดำ1044410586แกดำวิทยาคาร120
4402อ.แกดำ1044410510บ้านวังแสง109
4402อ.แกดำ1044410499อนุบาลแกดำ103
4402อ.แกดำ1044410512ชุมชนบ้านหมากค่า84
4402อ.แกดำ1044410500บ้านเหล่าจั่นนาภู79
4402อ.แกดำ1044410587มิตรภาพ78
4402อ.แกดำ1044410516บ้านโนนศรีภิบาล64
4402อ.แกดำ1044410505บ้านหัวขัวโพธิ์ศรี55
4402อ.แกดำ1044410518บ้านโคกลิ่น37
4402อ.แกดำ1244020000กศน.อำเภอแกดำ26
4402อ.แกดำ1044410504บ้านขอนแก่นตะคุ25
4402อ.แกดำ1044410503บ้านดอนก่อกกเหลี่ยม16
4402อ.แกดำ1044410517บ้านโคกไร่15
4402อ.แกดำ1044410515บ้านโสกแดง12
4402อ.แกดำ1044410513บ้านโพนสวาง11
4402อ.แกดำ1044410514บ้านโพนละออม10
4402อ.แกดำ1044410506ชุมชนมิตรภาพ7
4402อ.แกดำ30443001011.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง4
4402อ.แกดำ1244020001กศน.ตำบลแกดำ3
4402อ.แกดำ3044601601ศพด.อบต.วังแสง3
4402อ.แกดำ1244020002กศน.ตำบลวังแสง3
4402อ.แกดำ1044410511บ้านโคกกลาง2
4402อ.แกดำ1244020005กศน.ตำบลโนนภิบาล2
4402อ.แกดำ1044410501บ้านหนองเจริญ2
4402อ.แกดำ1144100026อนุบาลธันยพร2
4402อ.แกดำ1044410507บ้านป่าข่างโนนลาน1
4402อ.แกดำ3044601502ศพด.บ้านโคกลิ่น1
4402อ.แกดำ1044410508บ้านหนองขุ่น1
4402อ.แกดำ3044601501ศพด.โนนภิบาล1
4402อ.แกดำ3044500401ศพด.เทศบาลตำบลแกดำ1
4403อ.โกสุมพิสัย1044410588โกสุมวิทยาสรรค์204
4403อ.โกสุมพิสัย1044410140ชุมชนโพนงามโพนสวาง168
4403อ.โกสุมพิสัย1044410130บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว123
4403อ.โกสุมพิสัย1044410589เขวาไร่ศึกษา94
4403อ.โกสุมพิสัย1044410131บ้านโนนสัง92
4403อ.โกสุมพิสัย1044410139บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา91
4403อ.โกสุมพิสัย1044410138บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์89
4403อ.โกสุมพิสัย1044410123บ้านแห่เหนือ73
4403อ.โกสุมพิสัย1044410124บ้านท่าเดื่อ72
4403อ.โกสุมพิสัย1044410591โพนงามพิทยานุกูล34
4403อ.โกสุมพิสัย1044410189บ้านเลิงใต้32
4403อ.โกสุมพิสัย1144100007มัธยมวัดกลางโกสุม28
4403อ.โกสุมพิสัย1044410127หนองโกวิทยกิจ19
4403อ.โกสุมพิสัย1044410143บ้านวังจาน17
4403อ.โกสุมพิสัย1044410118ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 20917
4403อ.โกสุมพิสัย1044410125บ้านแพงหนองเหนือ16
4403อ.โกสุมพิสัย1044410190หนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฎร์รังสรรค์15
4403อ.โกสุมพิสัย1044410188บ้านเลิงบัว14
4403อ.โกสุมพิสัย1244030001กศน.ตำบลหัวขวาง10
4403อ.โกสุมพิสัย1044410158บ้านโพนทอง8
4403อ.โกสุมพิสัย1144100019วัดกลางโกสุม7
4403อ.โกสุมพิสัย1044410122บ้านศรีสุข7
4403อ.โกสุมพิสัย1044410171บ้านหนองเหล็ก7
4403อ.โกสุมพิสัย1044410156บ้านยางน้อย6
4403อ.โกสุมพิสัย1044410136บ้านโคกกลาง5
4403อ.โกสุมพิสัย1244030015กศน.ตำบลหนองกุงสวรรค์5
4403อ.โกสุมพิสัย1044410165บ้านหัวขัว4
4403อ.โกสุมพิสัย1044410128บ้านโนนเมืองสองคอน4
4403อ.โกสุมพิสัย1044410184บ้านสว่างยางท่าแจ้ง3
4403อ.โกสุมพิสัย1044410144ดอนกลางนุกูลวิทย์3
4403อ.โกสุมพิสัย1044410141บ้านวังยาววิทยายน3
4403อ.โกสุมพิสัย1244030005กศน.ตำบลแพง2
4403อ.โกสุมพิสัย1044410149บ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)2
4403อ.โกสุมพิสัย3044603401ศพด.บ้านแห่ใต้1
4403อ.โกสุมพิสัย1244030017กศน.ตำบลดอนกลาง1
4403อ.โกสุมพิสัย3044602002ศพด.โนนตุ่น - โนนเนาว์1
4403อ.โกสุมพิสัย1244030010กศน.ตำบลเขื่อน1
4403อ.โกสุมพิสัย1044410133บ้านโนนราษีโคกล่าม1
4403อ.โกสุมพิสัย1044410152บ้านหนองบัวเรียน1
4403อ.โกสุมพิสัย1044410179บ้านหนองปลาเข็ง1
4403อ.โกสุมพิสัย1044410162บ้านห้วยม่วง1
4403อ.โกสุมพิสัย1044410181บ้านคุยแพง1
4403อ.โกสุมพิสัย3044602401ศพด.โนนเมือง1
4403อ.โกสุมพิสัย1044410590เขื่อนพิทยาสรรค์1
4403อ.โกสุมพิสัย3044603301ศพด.แท่น1
4403อ.โกสุมพิสัย1244030011กศน.ตำบลหนองบอน1
4403อ.โกสุมพิสัย1044410132บ้านหนองสระพังโนนสะอาด1
4403อ.โกสุมพิสัย1244030013กศน.ตำบลยางท่าแจ้ง1
4404อ.กันทรวิชัย1044410102บ้านโพนงาม238
4404อ.กันทรวิชัย1044410090บ้านขามเฒ่า202
4404อ.กันทรวิชัย1444102100มหาวิทยาลัยมหาสารคาม164
4404อ.กันทรวิชัย1044410079บ้านน้ำใสม่วงวิทยา83
4404อ.กันทรวิชัย1044410077บ้านยางสามัคคี71
4404อ.กันทรวิชัย1044410091บ้านวังบัวสามัคคีวิทยา56
4404อ.กันทรวิชัย1044410100บ้านมะกอก (มะกอกวิทยาสรรค์)48
4404อ.กันทรวิชัย1044410595กันทรวิชัย20
4404อ.กันทรวิชัย1044410111บ้านนาสีนวน13
4404อ.กันทรวิชัย1044410084บ้านไผ่น้ำเที่ยง10
4404อ.กันทรวิชัย1044410104บ้านเขวาใหญ่10
4404อ.กันทรวิชัย1044410074บ้านเหล่า9
4404อ.กันทรวิชัย1444041102โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)8
4404อ.กันทรวิชัย1044410094บ้านท่าขอนยาง7
4404อ.กันทรวิชัย1044410082ชุมชนบ้านมะค่า7
4404อ.กันทรวิชัย1044410095บ้านหัวขัว4
4404อ.กันทรวิชัย1444041101โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)3
4404อ.กันทรวิชัย1044410096บ้านดอนเวียงจันทน์3
4404อ.กันทรวิชัย1044410098บ้านดอนหน่อง3
4404อ.กันทรวิชัย1044410072บ้านนาดีศรีสุข3
4404อ.กันทรวิชัย1244040006กศน.ตำบลขามเรียง3
4404อ.กันทรวิชัย1244040009กศน.ตำบลกุดใส้จ่อ3
4404อ.กันทรวิชัย1144100009มัธยมชาญวิทยา2
4404อ.กันทรวิชัย1244040002กศน.ตำบลคันธารราษฎร์2
4404อ.กันทรวิชัย1044410110บ้านแสนสุข2
4404อ.กันทรวิชัย3044600102ศพด.อบต.กุดใส้จ่อ2
4404อ.กันทรวิชัย1244040001กศน.ตำบลโคกพระ2
4404อ.กันทรวิชัย1044410068บ้านคอกม้า2
4404อ.กันทรวิชัย1044410073บ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์2
4404อ.กันทรวิชัย1044410099ขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน1
4404อ.กันทรวิชัย1044410117บ้านทัน1
4404อ.กันทรวิชัย1044410080บ้านลิ้นฟ้า1
4404อ.กันทรวิชัย1044410097บ้านใคร่นุ่น1
4404อ.กันทรวิชัย1044410103บ้านดอนนา1
4404อ.กันทรวิชัย1044410067อนุบาลกันทรวิชัย1
4404อ.กันทรวิชัย1044410071บ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก1
4404อ.กันทรวิชัย3044600101ศพด.บ้านม่วง1
4404อ.กันทรวิชัย1044410105บ้านขีศรีสง่าโนนเสียว1
4404อ.กันทรวิชัย1044410070ชุมชนบ้านลาดวิทยาคม1
4404อ.กันทรวิชัย1044410075บ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง1
4404อ.กันทรวิชัย1044410086บ้านเปลือยน้ำสามัคคี1
4404อ.กันทรวิชัย3044500201ศพด.เทศบาลตำบลโคกพระ1
4404อ.กันทรวิชัย3044600302ศพด.บ้านขี1
4404อ.กันทรวิชัย1044410093บ้านปอแดง1
4404อ.กันทรวิชัย1044410596เขวาใหญ่พิทยาสรรค์1
4405อ.เชียงยืน1044410202บ้านโพน117
4405อ.เชียงยืน1044410192บ้านเชียงยืน40
4405อ.เชียงยืน1044410211บ้านกู่ทอง18
4405อ.เชียงยืน1044410194บ้านโคกสูง13
4405อ.เชียงยืน1044410199บ้านหนองซอน7
4405อ.เชียงยืน1044410206บ้านสะอาดดอนเงิน7
4405อ.เชียงยืน1044410222บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา6
4405อ.เชียงยืน1044410220บ้านหนองแวง5
4405อ.เชียงยืน1044410601เชียงยืนพิทยาคม5
4405อ.เชียงยืน1244050008กศน.ตำบลเสือเฒ่า4
4405อ.เชียงยืน1044410228บ้านนาทอง4
4405อ.เชียงยืน1244050005กศน.ตำบลดอนเงิน3
4405อ.เชียงยืน1244050012กศน.ตำบลเหล่าบัวบาน3
4405อ.เชียงยืน1044410205บ้านค้อ2
4405อ.เชียงยืน3044604102ศพด.บ้านเข็ง2
4405อ.เชียงยืน1044410216บ้านจานโนนสูง1
4405อ.เชียงยืน1044410214บ้านหนองมันปลา1
4405อ.เชียงยืน1044410201บ้านหนองไห1
4405อ.เชียงยืน1044410219บ้านโคกข่า1
4405อ.เชียงยืน1044410213บ้านโจดบัวบาน1
4405อ.เชียงยืน1044410229บ้านหนองเดิ่น1
4405อ.เชียงยืน3044604101ศพด.โนนสูง1
4405อ.เชียงยืน1044410200บ้านสีดาสระแก้ว1
4405อ.เชียงยืน1044410227บ้านหนองล่าม1
4405อ.เชียงยืน1044410193บ้านสร้างแก้วหนองโป่ง1
4405อ.เชียงยืน1044410217บ้านหนองมะเม้า1
4406อ.บรบือ1044410354บ้านโสกภารา126
4406อ.บรบือ1044410337บ้านโนนราษีฝางวิทยา87
4406อ.บรบือ1044410331บ้านสองห้องฮ่องน้อย68
4406อ.บรบือ1044410358บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง63
4406อ.บรบือ1044410326บ้านซองแมว52
4406อ.บรบือ1044410340บ้านห้วยทราย42
4406อ.บรบือ1044410323บ้านหนองจิก40
4406อ.บรบือ1044410349บ้านโนนสำราญ37
4406อ.บรบือ1044410609ยางวิทยาคม36
4406อ.บรบือ1044410370บ้านศาลา21
4406อ.บรบือ1044410352บ้านหนองคูขาด18
4406อ.บรบือ1044410604บรบือ16
4406อ.บรบือ1044410316บ้านหนองโก12
4406อ.บรบือ1044410327บ้านหัวนา12
4406อ.บรบือ1044410350บ้านวังไฮวังทอง10
4406อ.บรบือ3044607502ศพด.วัดสมสนุก9
4406อ.บรบือ1044410342บ้านโนนสวรรค์8
4406อ.บรบือ1044410315บ้านบ่อใหญ่(บ่อใหญ่เรืองศิลป์)7
4406อ.บรบือ1044410312บ้านหนองสิม5
4406อ.บรบือ1044410605บรบือวิทยาคาร5
4406อ.บรบือ1044410309บ้านโคกกลาง4
4406อ.บรบือ1044410307บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)3
4406อ.บรบือ1044410359บ้านโนนม่วงเขวาน้อยโคกใหญ่เสือเฒ่า3
4406อ.บรบือ1244060015กศน.ตำบลวังใหม่3
4406อ.บรบือ1044410356บ้านโนนแดงมะขามหวาน3
4406อ.บรบือ1044410610โนนราษีวิทยา2
4406อ.บรบือ1044410357บ้านหัวหนอง1
4406อ.บรบือ1244060016กศน.ตำบลยาง1
4406อ.บรบือ1044410606เหล่ายาววิทยาคาร1
4406อ.บรบือ1044410360บ้านดงมัน1
4406อ.บรบือ30442006011.รร.เทศบาลตำบลบรบือ1
4406อ.บรบือ3044607003ศพด.บ้านหนองแซง-โนนทัน1
4406อ.บรบือ7044061008วัดหัวหนองสังฆประชาสรรค์1
4406อ.บรบือ1044410346บ้านวังปลาโด1
4406อ.บรบือ1044410355บ้านไพรวัลย์ปอแดง1
4406อ.บรบือ1044410341บ้านหนองบัวโนนสว่าง1
4406อ.บรบือ1244060008กศน.ตำบลโนนแดง1
4406อ.บรบือ3044606702ศพด.อบต.บัวมาศ1
4406อ.บรบือ3044606403ศพด.วัดบ้านฝาง1
4406อ.บรบือ1144200013เทคนิควิชาชีพคอมพิวเตอร์บรบือ1
4406อ.บรบือ1044410368บ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง1
4406อ.บรบือ1244060005กศน.ตำบลหนองม่วง1
4406อ.บรบือ1044410322ชุมชนบ้านดงเค็ง1
4406อ.บรบือ1044410320บ้านหนองหญ้าปล้อง1
4407อ.นาเชือก1044410612นาเชือกพิทยาสรรค์423
4407อ.นาเชือก1044410261ชุมชนบ้านสำโรง291
4407อ.นาเชือก1044410262บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม145
4407อ.นาเชือก1044410255บ้านหนองบัวแดง126
4407อ.นาเชือก1044410253บ้านห้วยหลาว112
4407อ.นาเชือก1044410265บ้านโพนทราย87
4407อ.นาเชือก1044410256บ้านหนองแสง84
4407อ.นาเชือก1044410273บ้านป่าตองหนองงู71
4407อ.นาเชือก1244070010กศน.ตำบลสันป่าตอง61
4407อ.นาเชือก1044410272บ้านตำแยโนนยาง58
4407อ.นาเชือก1044410249บ้านโนนแร่53
4407อ.นาเชือก30442002011.รร.เทศบาลนาเชือก38
4407อ.นาเชือก1044410237บ้านโคกมนโนนทอง38
4407อ.นาเชือก1044410231บ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง)34
4407อ.นาเชือก1044410254บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา)34
4407อ.นาเชือก1044410268บ้านหนองโพธิ์27
4407อ.นาเชือก1044410243บ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา)25
4407อ.นาเชือก1044410236บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์19
4407อ.นาเชือก1044410264บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก17
4407อ.นาเชือก304410011418.รร.หนองโพธิ์วิทยาคม14
4407อ.นาเชือก8441บ้านปอพาน13
4407อ.นาเชือก1044410242บ้านกุดน้ำใส13
4407อ.นาเชือก1344100039วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม7
4407อ.นาเชือก1044410257บ้านหัวหนองคู6
4407อ.นาเชือก3044501101ศพด.เทศบาลตำบลนาเชือก5
4407อ.นาเชือก1044410259บ้านตลาดม่วง4
4407อ.นาเชือก1044410238บ้านหนองเม็ก4
4407อ.นาเชือก1044410235บ้านป่าแดง4
4407อ.นาเชือก1044410232บ้านหัวช้าง4
4407อ.นาเชือก1244070001กศน.ตำบลนาเชือก3
4407อ.นาเชือก1044410245บ้านหนองแดงหนองแสง3
4407อ.นาเชือก1244070006กศน.ตำบลปอพาน3
4407อ.นาเชือก1044410271บ้านหนองบึง3
4407อ.นาเชือก1044410247บ้านหนองสระ2
4407อ.นาเชือก1144100036วัดป่านาเชือก2
4407อ.นาเชือก1044410234หนองกุงวิทยา2
4407อ.นาเชือก1244070003กศน.ตำบลหนองแดง2
4407อ.นาเชือก1044410269บ้านปลาขาว2
4407อ.นาเชือก1244070000กศน.อำเภอนาเชือก2
4407อ.นาเชือก1144100014วรัญญาวิทย์2
4407อ.นาเชือก1044410233บ้านห้วยทราย1
4407อ.นาเชือก1044410613ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก1
4407อ.นาเชือก3044604605ศพด.วัดอุดรหนองสระ1
4407อ.นาเชือก3044605304ศพด.วัดเหล่าอีหมัน1
4407อ.นาเชือก1044410248บ้านเหล่าค้อ1
4407อ.นาเชือก1144100024อนุบาลเรียบร้อย1
4407อ.นาเชือก3044605001ศพด.วัดทุ่งสว่างอีโต้1
4407อ.นาเชือก1044410275บ้านหัวสระ1
4407อ.นาเชือก1044410246บ้านปอพานหนองโน1
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย1044410373อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย690
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย1000000003คุมประพฤติพยัคฆภูมิพิสัย541
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย1044410379พยัคฆภูมิพิสัย393
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย1144100015อนุบาลเอี่ยมสุข290
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย304410011713.รร.เวียงสะอาดพิทยาคม253
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย1044410615พยัคฆภูมิวิทยาคาร184
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย1044410410บ้านขี้เหล็ก166
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย1044410380บ้านหัวหมู143
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย1044410411บ้านโคกสะอาด117
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย1044410407บ้านดอนหมี116
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย1044410402โนนจานวิทยา115
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย1044410375บ้านเมืองเสือ105
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย1044410421บ้านเม็กดำ104
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย1044410383บ้านสระบาก102
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย1344086401วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย97
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย1044410406บ้านโนนแคน85
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย304410012011.รร.เมืองเตาวิทยาคม76
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย1044410374บ้านหนองแคน74
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย1044410387บ้านหนองบัวคูสองห้อง60
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย1044410378บ้านดง58
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย1044410388บ้านหนองบัวแก้ว54
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย1044410392บ้านเหล่าน้อย52
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย1044410401บ้านโนนบ่อ51
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย1044410396บ้านหนองสนมดอนติ้ว47
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย1044410376บ้านหนองห้าง47
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย1044410403บ้านทัพป่าจิก40
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย1044410386บ้านโนนสูงดอนหลี่30
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย1044410377บ้านหนองกกหนองยาว29
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย1044410405บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา27
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย1044410398บ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก25
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย1044410408บ้านหนองจานบุลาน25
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย1144100016พระกุมารศึกษา20
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย1044410384บ้านสระแคน19
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย1044410425บ้านเม็กน้อยหนองไผ่15
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย1044410399บ้านเมืองเตา13
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย3044607801ศพด.วัดบ้านหนองห้าง12
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย1244080001กศน.ตำบลปะหลาน4
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย1044410391ชุมชนนาสีนวล4
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย1244080000กศน.อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย3
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย1044410393บ้านเขวาทุ่ง3
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย1044410414บ้านมะโบ่2
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย1244080012กศน.ตำบลเมืองเตา2
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย1044410418บ้านขามเรียน2
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย7044081010ปริยัติธรรมทัพป่าจิกวิทยา2
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย1244080002กศน.ตำบลก้ามปู2
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย1044410395บ้านน้ำสร้างหนองบะ2
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย1044410404บ้านค่ายนุ่นโนนแคน2
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย1344100043วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเชียอาคเนย์2
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย7044081009พระปริยัติธรรมวัดหัวดงนาค่าย1
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย3044608401ศพด.วัดบ้านสระบาก1
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย3044608703ศพด.วัดบ้านดอนหมี1
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย1044410389บ้านดงบากหนองตาเต็น1
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย1044410415บ้านหนองนาใน1
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย1044410416บ้านดงหัวช้าง1
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย1244080009กศน.ตำบลราษฎร์เจริญ1
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย1244080015กศน.ตำบลลานสะแก1
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย3044608103ศพด.เมืองเตา1
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย1244080018กศน.ตำบลราษฎร์พัฒนา1
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย3044607802ศพด.อบต.ปะหลาน1
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย1044410417บ้านหนองบัวกาเหรียญ1
4409อ.วาปีปทุม1044410439บ้านหนองบัวกุดอ้อ1,239
4409อ.วาปีปทุม1044410429เมืองวาปีปทุม451
4409อ.วาปีปทุม1344096401วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม406
4409อ.วาปีปทุม1044410618วาปีปทุม350
4409อ.วาปีปทุม1044410623ประชาพัฒนา295
4409อ.วาปีปทุม1044410490บ้านนาข่า275
4409อ.วาปีปทุม30441001127.รร.นาข่าวิทยาคม262
4409อ.วาปีปทุม1044410450บ้านประแหย่ง214
4409อ.วาปีปทุม1044410442บ้านหนองไฮ211
4409อ.วาปีปทุม1044410428อนุบาลวาปีปทุม208
4409อ.วาปีปทุม1044410491บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี195
4409อ.วาปีปทุม30441001014.รร.งัวบาวิทยาคม168
4409อ.วาปีปทุม1044410493บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง167
4409อ.วาปีปทุม30443003011.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง164
4409อ.วาปีปทุม1044410621ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก142
4409อ.วาปีปทุม1044410471ชุมชนบ้านงัวบา137
4409อ.วาปีปทุม1044410496บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ134
4409อ.วาปีปทุม1044410458บ้านหนองแสน128
4409อ.วาปีปทุม1044410454บ้านหนองข่า118
4409อ.วาปีปทุม1044410497บ้านเปลือยดอนมันน้ำ118
4409อ.วาปีปทุม1044410494บ้านวังจานโนนสำราญ116
4409อ.วาปีปทุม1044410438บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง101
4409อ.วาปีปทุม1044410477บ้านดงใหญ่91
4409อ.วาปีปทุม1044410492บ้านโคกเต่า77
4409อ.วาปีปทุม1044410498บ้านหนองแต้75
4409อ.วาปีปทุม1044410451บ้านหนองเหล่า72
4409อ.วาปีปทุม1044410440บ้านตลาดโนนโพธิ์67
4409อ.วาปีปทุม1044410495บ้านหนองไผ่65
4409อ.วาปีปทุม1044410480บ้านโคกสีทองหลาง64
4409อ.วาปีปทุม304410011520.รร.หัวเรือพิทยาคม60
4409อ.วาปีปทุม1044410473บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา)58
4409อ.วาปีปทุม1044410441บ้านหวาย52
4409อ.วาปีปทุม1044410430บ้านหนองคูไชยหนองขาม52
4409อ.วาปีปทุม3044612303ศพด.บ้านกุดอ้อ51
4409อ.วาปีปทุม1044410475บ้านหนองหว้า50
4409อ.วาปีปทุม1044410460บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์48
4409อ.วาปีปทุม1044410432บ้านจอกขวาง48
4409อ.วาปีปทุม1044410468บ้านเขวาค้อโคกกลาง48
4409อ.วาปีปทุม1044410489บ้านมะแซวหนองโง้ง47
4409อ.วาปีปทุม1044410459บ้านหนองกุง42
4409อ.วาปีปทุม1044410461บ้านกุดนาดีโนนลาน39
4409อ.วาปีปทุม1044410453บ้านตำแย39
4409อ.วาปีปทุม1044410448บ้านโนนจาน37
4409อ.วาปีปทุม1044410470บ้านดู่32
4409อ.วาปีปทุม1044410486บ้านโนนท่อน24
4409อ.วาปีปทุม1044410445บ้านโคกใหญ่23
4409อ.วาปีปทุม1044410472บ้านสระแก้วหนองคู21
4409อ.วาปีปทุม1044410479บ้านดอนหัน20
4409อ.วาปีปทุม1044410444บ้านหนองคูม่วง18
4409อ.วาปีปทุม1044410433บ้านหัวงัว16
4409อ.วาปีปทุม3044612505ศพด.บ้านหนองบัว15
4409อ.วาปีปทุม3044612306ศพด.บ้านหนองบัว10
4409อ.วาปีปทุม1044410467บ้านโคกใหญ่วิทยา10
4409อ.วาปีปทุม3044611502ศพด.บ้านนาข่า10
4409อ.วาปีปทุม1044410431ชุมชนบ้านหนองทุ่ม7
4409อ.วาปีปทุม1044410437ราชประชานุเคราะห์ 166
4409อ.วาปีปทุม1044410469บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย6
4409อ.วาปีปทุม1044410456บ้านเสือโก้ก6
4409อ.วาปีปทุม3044611505ศพด.บ้านหนองเสียว-นาเสียว5
4409อ.วาปีปทุม1044410476บ้านโนน5
4409อ.วาปีปทุม1244090000กศน.อำเภอวาปีปทุม5
4409อ.วาปีปทุม3044611802ศพด.วัดบ้านหนองข่า4
4409อ.วาปีปทุม1044410443บ้านนาเลา4
4409อ.วาปีปทุม3044612102ศพด.อบต.หนองแสน4
4409อ.วาปีปทุม1144100043อนุบาลจิตรานนท์4
4409อ.วาปีปทุม1044410484ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา3
4409อ.วาปีปทุม1044410463บ้านดงน้อย3
4409อ.วาปีปทุม1044410485ราชประชานุเคราะห์ 173
4409อ.วาปีปทุม3044612402ศพด.วัดโพธาราม3
4409อ.วาปีปทุม3044611602ศพด.บ้านนาข่า3
4409อ.วาปีปทุม1044410474บ้านโคกไร่3
4409อ.วาปีปทุม1244090006กศน.ตำบลหัวเรือ3
4409อ.วาปีปทุม1044410466โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด3
4409อ.วาปีปทุม3044611003ศพด.วัดบ้านหนองบก2
4409อ.วาปีปทุม1044410465บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)2
4409อ.วาปีปทุม1244090012กศน.ตำบลประชาพัฒนา2
4409อ.วาปีปทุม1044410449บ้านโพธิ์ชัย2
4409อ.วาปีปทุม3044611801ศพด.วัดจำปาศรี1
4409อ.วาปีปทุม3044612302ศพด.อบต.หัวเรือ1
4409อ.วาปีปทุม1044410434บ้านขามป้อม1
4409อ.วาปีปทุม1044410446บ้านสนาม1
4409อ.วาปีปทุม1244090003กศน.ตำบลเสือโก้ก1
4409อ.วาปีปทุม3044611803ศพด.วัดสระบัว1
4409อ.วาปีปทุม1044410457บ้านไก่นา1
4409อ.วาปีปทุม3044611601ศพด.บ้านโคกเต่า1
4409อ.วาปีปทุม1244090014กศน.ตำบลหนองแสน1
4409อ.วาปีปทุม1244090009กศน.ตำบลนาข่า1
4409อ.วาปีปทุม3044611907ศพด.หนองกุง1
4409อ.วาปีปทุม1044410435บ้านชาดฝางหัวเรือ1
4409อ.วาปีปทุม3044612301ศพด.อบต.หนองแสน1
4409อ.วาปีปทุม3044612101ศพด.บ้านหนองเสือ1
4409อ.วาปีปทุม1244090010กศน.ตำบลบ้านหวาย1
4409อ.วาปีปทุม1044410488บ้านกระยอมหนองเดิ่น1
4409อ.วาปีปทุม304410011115.รร.เสือโก้กวิทยาสรรค์1
4409อ.วาปีปทุม1044410483บ้านโนนเขวาหนองแสง1
4409อ.วาปีปทุม7044091003วาปีคณานุสรณ์วิทยา1
4410อ.นาดูน1044410626นาดูนประชาสรรพ์1,540
4410อ.นาดูน1044410284บ้านหนองบัวน้อย177
4410อ.นาดูน1044410294บ้านหนองจิก118
4410อ.นาดูน1044410291บ้านหนองบัวคู17
4410อ.นาดูน1044410283บ้านนาฝาย5
4410อ.นาดูน1044410298บ้านดงยาง5
4410อ.นาดูน1044410290บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน4
4410อ.นาดูน1044410296บ้านหนองผง3
4410อ.นาดูน1044410288บ้านหัวดง2
4410อ.นาดูน1044410277กู่สันตรัตน์2
4410อ.นาดูน1044410286บ้านแดงโพงคำแก้ว2
4410อ.นาดูน1044410287บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง1
4410อ.นาดูน1044410301บ้านร่วมใจ 21
4410อ.นาดูน1244100000กศน.อำเภอนาดูน1
4410อ.นาดูน1044410305บ้านหนองแต้น้อย1
4410อ.นาดูน1044410299บ้านหลุบควันเมืองหงส์1
4410อ.นาดูน1044410289บ้านดอนดู่วังบอน1
4410อ.นาดูน1044410302บ้านเหล่าจั่น1
4410อ.นาดูน304410011610.รร.มัธยมดงยาง1
4410อ.นาดูน1044410303บ้านหนองป้าน1
4410อ.นาดูน1044410295บ้านโนนเห็ดไค1
4411อ.ยางสีสุราช1044410630มัธยมยางสีสุราช646
4411อ.ยางสีสุราช1044410629นาภูพิทยาคม16
4411อ.ยางสีสุราช1044410541ชุมชนบ้านยางสีสุราช6
4411อ.ยางสีสุราช1044410536บ้านนาภู4
4411อ.ยางสีสุราช1044410520บ้านหนองจิก3
4411อ.ยางสีสุราช1044410525บ้านหนองบัวสันตุ2
4411อ.ยางสีสุราช1044410524บ้านหนองรูแข้2
4411อ.ยางสีสุราช1044410538บ้านเหล่าหมากคำ2
4411อ.ยางสีสุราช1244110000กศน.อำเภอยางสีสุราช1
4411อ.ยางสีสุราช1044410526อนุบาลดงเมืองน้อย1
4411อ.ยางสีสุราช1044410523บ้านหนองแวง1
4411อ.ยางสีสุราช7044111011พระปริยัติธรรมวัดยางสีสุราช1
4411อ.ยางสีสุราช1044410540บ้านหนองหน่อง1
4412อ.กุดรัง1044410559บ้านหนองแหน87
4412อ.กุดรัง1044410549บ้านหนองคลองหัวขัว76
4412อ.กุดรัง1044410632นาโพธิ์พิทยาสรรพ์49
4412อ.กุดรัง1044410564บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ48
4412อ.กุดรัง1044410547บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย36
4412อ.กุดรัง1044410543บ้านกุดรัง32
4412อ.กุดรัง1044410565บ้านโนนสะอาด30
4412อ.กุดรัง1044410556บ้านหนองบอน27
4412อ.กุดรัง1044410561บ้านนาโพธิ์25
4412อ.กุดรัง1044410560บ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ)25
4412อ.กุดรัง1044410544บ้านหนองแสง8
4412อ.กุดรัง1244120000กศน.อำเภอกุดรัง6
4412อ.กุดรัง1244120005กศน.ตำบลห้วยเตย4
4412อ.กุดรัง1044410553บ้านห้วยแคนโนนสูง2
4412อ.กุดรัง1044410554บ้านหนองแวงสหคามวิทย์2
4412อ.กุดรัง1244120001กศน.ตำบลกุดรัง2
4412อ.กุดรัง1044410563บ้านโนนสมบูรณ์1
4412อ.กุดรัง1244120002กศน.ตำบลนาโพธิ์1
4413อ.ชื่นชม1044410567ชุมชนบ้านกุดปลาดุก212
4413อ.ชื่นชม1044410573กระบากวิทยาคาร152
4413อ.ชื่นชม1044410575บ้านส้มกบ121
4413อ.ชื่นชม1044410574บ้านผักแว่น118
4413อ.ชื่นชม1044410566อนุบาลชื่นชม41
4413อ.ชื่นชม1044410634ชื่นชมพิทยาคาร40
4413อ.ชื่นชม1044410571บ้านหนองนาไร่เดียว8
4413อ.ชื่นชม1244130003กศน.ตำบลเหล่าดอกไม้3
4413อ.ชื่นชม1044410577บ้านหนองกุง2
4413อ.ชื่นชม1244130001กศน.ตำบลชื่นชม2
4413อ.ชื่นชม1244130002กศน.ตำบลกุดปลาดุก1
4413อ.ชื่นชม3044500801ศพด.บ้านหนองกุง1
4413อ.ชื่นชม1044410576บ้านผือ1