ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

แสดง 1 ถึง 20 จาก 33 ผลลัพธ์

#ชื่อศูนย์เพื่อนใจที่ตั้งปีที่ก่อตั้ง
 
1บ้านโพนงาม หมู่ที่ 1บ้านโพนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม2560
2บ้านโพนงาม หมู่ที่ 10บ้านโพนงาม หมู่ที่ 10 ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม2560
3บ้านโพนงาม หมู่ที่ 2บ้านโพนงาม หมู่ที่ 2 ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม2560
4บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 3บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 3 ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม2560
5บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 4บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม2560
6ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE P.P.K.Clubโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม2561
7ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE บ้านดอนน้อยบ้านดอนน้อย ม.5 ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม2562
8ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE บ้านป่าปอคุยปอบ้านป่าปอ ม.9 ต.แห่ใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม2560
9ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE บ้านโพนงามบ้านโพนงาม ม.12 ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม2561
10ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ้านดงมันโรงเรียนบ้านดงมัน2562
11ศูนย์เพื่อนใจ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกระบากวิทยาคาร โรงเรียนกระบากวิทยาคาร ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม2565
12ศูนย์เพื่อนใจ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ้านผักแว่นโรงเรียนบ้านผักแว่น ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม2565
13ศูนย์เพื่อนใจ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ้านส้มกบ โรงเรียนบ้านส้มกบ ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม2565
14ศูนย์เพื่อนใจ รพ.สต.บ้านดอนหลี่90 ม.9 ต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาวารคาม2565
15ศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันบ้านแท่นศาลาประชาคมบ้านแท่น หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม2565
16ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE บ้านปอพานบ้านปอพาน หมู่ที่ 1 ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จ.มหาสารคาม2560
17ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE บ้านห้วยทรายม.6 ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม2565
18ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE บ้านเห็ดไคหมู่ 5 ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม2553
19ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE บ้านโพธิ์เงิน ม.10 ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม2563
20ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE รร.หนองโพธิ์วิทยาคมม.1 ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม2562