รายงาน สมาชิก TO BE NUMBER ONE

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

TO BE NUMBER ONE
รหัสอำเภออำเภอเป้าหมาย 6-24 ปีจำนวนสมาชิกร้อยละ
---9-
4401อ.เมืองมหาสารคาม36,2298372.3103
4402อ.แกดำ4,8063457.1785
4403อ.โกสุมพิสัย19,6571,2006.1047
4404อ.กันทรวิชัย20,1906713.3234
4405อ.เชียงยืน10,4912462.3449
4406อ.บรบือ17,0756984.0878
4407อ.นาเชือก9,4791,84819.4957
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย14,4324,30929.8573
4409อ.วาปีปทุม18,1276,97238.4620
4410อ.นาดูน5,8751,80730.7574
4411อ.ยางสีสุราช5,56568512.3091
4412อ.กุดรัง6,0472924.8288
4413อ.ชื่นชม4,00270117.5162
  171,97520,620 
หมายเหตุ เป้าหมาย คิดจากฐานข้อมูล HDC ประชากร อายุ 6-24 ปี TypeArea 1+3
แสดง 81 ถึง 100 จาก 523 ผลลัพธ์

TO BE NUMBER ONE
รหัสอำเภอชื่ออำเภอรหัสหน่วยชื่อโรงเรียนจำนวนสมาชิก
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410065บ้านโคกศรี1
4401อ.เมืองมหาสารคาม1244010012กศน.ตำบลห้วยแอ่ง1
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410051บ้านท่าปะทายโนนตูม1
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410019บ้านสมศรี1
4401อ.เมืองมหาสารคาม1244010014กศน.ตำบลบัวค้อ1
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410021บ้านหนองโจดสวนมอน1
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410039บ้านดอนดู่1
4402อ.แกดำ1044410502บ้านหนองบัว272
4402อ.แกดำ1044410504บ้านขอนแก่นตะคุ22
4402อ.แกดำ1044410510บ้านวังแสง14
4402อ.แกดำ1044410513บ้านโพนสวาง11
4402อ.แกดำ1044410586แกดำวิทยาคาร3
4402อ.แกดำ1244020001กศน.ตำบลแกดำ3
4402อ.แกดำ1244020000กศน.อำเภอแกดำ3
4402อ.แกดำ1044410511บ้านโคกกลาง2
4402อ.แกดำ1044410514บ้านโพนละออม2
4402อ.แกดำ3044601601ศพด.อบต.วังแสง2
4402อ.แกดำ1044410587มิตรภาพ2
4402อ.แกดำ1044410506ชุมชนมิตรภาพ2
4402อ.แกดำ1244020005กศน.ตำบลโนนภิบาล1