รายงาน สมาชิก TO BE NUMBER ONE

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

TO BE NUMBER ONE
รหัสอำเภออำเภอเป้าหมาย 6-24 ปีจำนวนสมาชิกร้อยละ
---8-
4401อ.เมืองมหาสารคาม36,2297021.9377
4402อ.แกดำ4,8063316.8872
4403อ.โกสุมพิสัย19,6571080.5494
4404อ.กันทรวิชัย20,1903831.8970
4405อ.เชียงยืน10,4912462.3449
4406อ.บรบือ17,0752441.4290
4407อ.นาเชือก9,4791,84419.4535
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย14,4323,78926.2542
4409อ.วาปีปทุม18,1276,97238.4620
4410อ.นาดูน5,8751,69828.9021
4411อ.ยางสีสุราช5,56566011.8598
4412อ.กุดรัง6,0472694.4485
4413อ.ชื่นชม4,00270017.4913
  171,97517,954 
หมายเหตุ เป้าหมาย คิดจากฐานข้อมูล HDC ประชากร อายุ 6-24 ปี TypeArea 1+3
แสดง 81 ถึง 100 จาก 485 ผลลัพธ์

TO BE NUMBER ONE
รหัสอำเภอชื่ออำเภอรหัสหน่วยชื่อโรงเรียนจำนวนสมาชิก
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410051บ้านท่าปะทายโนนตูม1
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410019บ้านสมศรี1
4402อ.แกดำ1044410502บ้านหนองบัว271
4402อ.แกดำ1044410504บ้านขอนแก่นตะคุ21
4402อ.แกดำ1044410510บ้านวังแสง12
4402อ.แกดำ1044410586แกดำวิทยาคาร3
4402อ.แกดำ1244020001กศน.ตำบลแกดำ3
4402อ.แกดำ1244020000กศน.อำเภอแกดำ3
4402อ.แกดำ1044410506ชุมชนมิตรภาพ2
4402อ.แกดำ1044410511บ้านโคกกลาง2
4402อ.แกดำ1044410514บ้านโพนละออม2
4402อ.แกดำ3044601601ศพด.อบต.วังแสง2
4402อ.แกดำ1044410587มิตรภาพ2
4402อ.แกดำ1044410499อนุบาลแกดำ1
4402อ.แกดำ1244020005กศน.ตำบลโนนภิบาล1
4402อ.แกดำ3044601501ศพด.โนนภิบาล1
4402อ.แกดำ1244020002กศน.ตำบลวังแสง1
4402อ.แกดำ3044500401ศพด.เทศบาลตำบลแกดำ1
4402อ.แกดำ1044410512ชุมชนบ้านหมากค่า1
4402อ.แกดำ1044410503บ้านดอนก่อกกเหลี่ยม1