รายงาน สมาชิก TO BE NUMBER ONE

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

TO BE NUMBER ONE
รหัสอำเภออำเภอเป้าหมาย 6-24 ปีจำนวนสมาชิกร้อยละ
---8-
4401อ.เมืองมหาสารคาม36,2297021.9377
4402อ.แกดำ4,8063316.8872
4403อ.โกสุมพิสัย19,6571080.5494
4404อ.กันทรวิชัย20,1903831.8970
4405อ.เชียงยืน10,4912462.3449
4406อ.บรบือ17,0752441.4290
4407อ.นาเชือก9,4791,84419.4535
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย14,4323,78926.2542
4409อ.วาปีปทุม18,1276,97238.4620
4410อ.นาดูน5,8751,69828.9021
4411อ.ยางสีสุราช5,56566011.8598
4412อ.กุดรัง6,0472694.4485
4413อ.ชื่นชม4,00270017.4913
  171,97517,954 
หมายเหตุ เป้าหมาย คิดจากฐานข้อมูล HDC ประชากร อายุ 6-24 ปี TypeArea 1+3
แสดง 181 ถึง 200 จาก 485 ผลลัพธ์

TO BE NUMBER ONE
รหัสอำเภอชื่ออำเภอรหัสหน่วยชื่อโรงเรียนจำนวนสมาชิก
4405อ.เชียงยืน1244050005กศน.ตำบลดอนเงิน3
4405อ.เชียงยืน1244050012กศน.ตำบลเหล่าบัวบาน3
4405อ.เชียงยืน1044410205บ้านค้อ2
4405อ.เชียงยืน3044604102ศพด.บ้านเข็ง2
4405อ.เชียงยืน1044410216บ้านจานโนนสูง1
4405อ.เชียงยืน1044410214บ้านหนองมันปลา1
4405อ.เชียงยืน1044410213บ้านโจดบัวบาน1
4405อ.เชียงยืน1044410229บ้านหนองเดิ่น1
4405อ.เชียงยืน1044410219บ้านโคกข่า1
4405อ.เชียงยืน3044604101ศพด.โนนสูง1
4405อ.เชียงยืน1044410200บ้านสีดาสระแก้ว1
4405อ.เชียงยืน1044410227บ้านหนองล่าม1
4405อ.เชียงยืน1044410193บ้านสร้างแก้วหนองโป่ง1
4405อ.เชียงยืน1044410217บ้านหนองมะเม้า1
4406อ.บรบือ1044410326บ้านซองแมว52
4406อ.บรบือ1044410349บ้านโนนสำราญ37
4406อ.บรบือ1044410609ยางวิทยาคม36
4406อ.บรบือ1044410370บ้านศาลา21
4406อ.บรบือ1044410604บรบือ14
4406อ.บรบือ1044410316บ้านหนองโก12