รายงาน สมาชิก TO BE NUMBER ONE

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

TO BE NUMBER ONE
รหัสอำเภออำเภอเป้าหมาย 6-24 ปีจำนวนสมาชิกร้อยละ
---8-
4401อ.เมืองมหาสารคาม36,2297071.9515
4402อ.แกดำ4,8063346.9496
4403อ.โกสุมพิสัย19,6571090.5545
4404อ.กันทรวิชัย20,1903831.8970
4405อ.เชียงยืน10,4912462.3449
4406อ.บรบือ17,0753341.9561
4407อ.นาเชือก9,4791,84719.4852
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย14,4324,30629.8365
4409อ.วาปีปทุม18,1276,97238.4620
4410อ.นาดูน5,8751,69828.9021
4411อ.ยางสีสุราช5,56566611.9677
4412อ.กุดรัง6,0472694.4485
4413อ.ชื่นชม4,00270117.5162
  171,97518,580 
หมายเหตุ เป้าหมาย คิดจากฐานข้อมูล HDC ประชากร อายุ 6-24 ปี TypeArea 1+3
แสดง 221 ถึง 240 จาก 492 ผลลัพธ์

TO BE NUMBER ONE
รหัสอำเภอชื่ออำเภอรหัสหน่วยชื่อโรงเรียนจำนวนสมาชิก
4406อ.บรบือ1144200013เทคนิควิชาชีพคอมพิวเตอร์บรบือ1
4406อ.บรบือ1044410368บ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง1
4406อ.บรบือ1244060005กศน.ตำบลหนองม่วง1
4406อ.บรบือ1044410322ชุมชนบ้านดงเค็ง1
4406อ.บรบือ1044410320บ้านหนองหญ้าปล้อง1
4406อ.บรบือ1044410357บ้านหัวหนอง1
4406อ.บรบือ1244060016กศน.ตำบลยาง1
4406อ.บรบือ1044410352บ้านหนองคูขาด1
4406อ.บรบือ1044410606เหล่ายาววิทยาคาร1
4406อ.บรบือ1044410360บ้านดงมัน1
4406อ.บรบือ30442006011.รร.เทศบาลตำบลบรบือ1
4406อ.บรบือ3044607003ศพด.บ้านหนองแซง-โนนทัน1
4406อ.บรบือ7044061008วัดหัวหนองสังฆประชาสรรค์1
4406อ.บรบือ1044410346บ้านวังปลาโด1
4406อ.บรบือ1044410323บ้านหนองจิก1
4407อ.นาเชือก1044410612นาเชือกพิทยาสรรค์423
4407อ.นาเชือก1044410261ชุมชนบ้านสำโรง290
4407อ.นาเชือก1044410262บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม145
4407อ.นาเชือก1044410255บ้านหนองบัวแดง126
4407อ.นาเชือก1044410253บ้านห้วยหลาว112