รายงาน สมาชิก TO BE NUMBER ONE

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

TO BE NUMBER ONE
รหัสอำเภออำเภอเป้าหมาย 6-24 ปีจำนวนสมาชิกร้อยละ
---18-
4401อ.เมืองมหาสารคาม36,2298572.3655
4402อ.แกดำ4,8063647.5739
4403อ.โกสุมพิสัย19,6571,2876.5473
4404อ.กันทรวิชัย20,1909904.9034
4405อ.เชียงยืน10,4912462.3449
4406อ.บรบือ17,0757084.1464
4407อ.นาเชือก9,4791,84919.5063
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย14,4324,31429.8919
4409อ.วาปีปทุม18,1277,07739.0412
4410อ.นาดูน5,8751,88532.0851
4411อ.ยางสีสุราช5,56568612.3270
4412อ.กุดรัง6,0474617.6236
4413อ.ชื่นชม4,00270117.5162
  171,97521,443 
หมายเหตุ เป้าหมาย คิดจากฐานข้อมูล HDC ประชากร อายุ 6-24 ปี TypeArea 1+3
แสดง 1 ถึง 20 จาก 536 ผลลัพธ์

TO BE NUMBER ONE
รหัสอำเภอชื่ออำเภอรหัสหน่วยชื่อโรงเรียนจำนวนสมาชิก
--304410010414.รร.ศรีสุขพิทยาคม9
--3320900930-6
--1144500011พิมพ์ดีดวาปีปทุม1
--1144500012พยัคฆภูมิคอมพิวเตอร์1
--304410010319.รร.หนองเหล็กศึกษา1
4401อ.เมืองมหาสารคาม1444115600มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม147
4401อ.เมืองมหาสารคาม1344016201วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม73
4401อ.เมืองมหาสารคาม1000000002คุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม58
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410013หลักเมืองมหาสารคาม55
4401อ.เมืองมหาสารคาม1344016301วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม48
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410001บ้านท่าสองคอน37
4401อ.เมืองมหาสารคาม1344016101วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม33
4401อ.เมืองมหาสารคาม1000000001เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม28
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410004บ้านหินลาด27
4401อ.เมืองมหาสารคาม1444011201โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม27
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410012บ้านหนองใหญ่24
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410058บ้านหนองแวง17
4401อ.เมืองมหาสารคาม1244010091กศน.ตำบลตลาด15
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410005บ้านหนองกุงเต่า15
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410002บ้านดงเค็งดอนหัน15