รายงาน สมาชิก TO BE NUMBER ONE

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

TO BE NUMBER ONE
รหัสอำเภออำเภอเป้าหมาย 6-24 ปีจำนวนสมาชิกร้อยละ
---18-
4401อ.เมืองมหาสารคาม36,2298492.3434
4402อ.แกดำ4,8063477.2201
4403อ.โกสุมพิสัย19,6571,2006.1047
4404อ.กันทรวิชัย20,1906713.3234
4405อ.เชียงยืน10,4912462.3449
4406อ.บรบือ17,0756984.0878
4407อ.นาเชือก9,4791,84919.5063
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย14,4324,31329.8850
4409อ.วาปีปทุม18,1277,07639.0357
4410อ.นาดูน5,8751,80730.7574
4411อ.ยางสีสุราช5,56568612.3270
4412อ.กุดรัง6,0472934.8454
4413อ.ชื่นชม4,00270117.5162
  171,97520,754 
หมายเหตุ เป้าหมาย คิดจากฐานข้อมูล HDC ประชากร อายุ 6-24 ปี TypeArea 1+3
แสดง 221 ถึง 240 จาก 530 ผลลัพธ์

TO BE NUMBER ONE
รหัสอำเภอชื่ออำเภอรหัสหน่วยชื่อโรงเรียนจำนวนสมาชิก
4405อ.เชียงยืน3044604101ศพด.โนนสูง1
4405อ.เชียงยืน1044410200บ้านสีดาสระแก้ว1
4405อ.เชียงยืน1044410227บ้านหนองล่าม1
4406อ.บรบือ1044410354บ้านโสกภารา126
4406อ.บรบือ1044410337บ้านโนนราษีฝางวิทยา87
4406อ.บรบือ1044410331บ้านสองห้องฮ่องน้อย68
4406อ.บรบือ1044410358บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง63
4406อ.บรบือ1044410326บ้านซองแมว52
4406อ.บรบือ1044410340บ้านห้วยทราย42
4406อ.บรบือ1044410323บ้านหนองจิก40
4406อ.บรบือ1044410349บ้านโนนสำราญ37
4406อ.บรบือ1044410609ยางวิทยาคม36
4406อ.บรบือ1044410370บ้านศาลา21
4406อ.บรบือ1044410352บ้านหนองคูขาด18
4406อ.บรบือ1044410604บรบือ16
4406อ.บรบือ1044410327บ้านหัวนา12
4406อ.บรบือ1044410316บ้านหนองโก12
4406อ.บรบือ1044410350บ้านวังไฮวังทอง10
4406อ.บรบือ1044410342บ้านโนนสวรรค์8
4406อ.บรบือ1044410315บ้านบ่อใหญ่(บ่อใหญ่เรืองศิลป์)7