รายงาน สมาชิก TO BE NUMBER ONE

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

TO BE NUMBER ONE
รหัสอำเภออำเภอเป้าหมาย 6-24 ปีจำนวนสมาชิกร้อยละ
---18-
4401อ.เมืองมหาสารคาม36,2298492.3434
4402อ.แกดำ4,8063477.2201
4403อ.โกสุมพิสัย19,6571,2006.1047
4404อ.กันทรวิชัย20,1906713.3234
4405อ.เชียงยืน10,4912462.3449
4406อ.บรบือ17,0756984.0878
4407อ.นาเชือก9,4791,84919.5063
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย14,4324,31329.8850
4409อ.วาปีปทุม18,1277,07639.0357
4410อ.นาดูน5,8751,80730.7574
4411อ.ยางสีสุราช5,56568612.3270
4412อ.กุดรัง6,0472934.8454
4413อ.ชื่นชม4,00270117.5162
  171,97520,754 
หมายเหตุ เป้าหมาย คิดจากฐานข้อมูล HDC ประชากร อายุ 6-24 ปี TypeArea 1+3
แสดง 241 ถึง 260 จาก 530 ผลลัพธ์

TO BE NUMBER ONE
รหัสอำเภอชื่ออำเภอรหัสหน่วยชื่อโรงเรียนจำนวนสมาชิก
4406อ.บรบือ1044410312บ้านหนองสิม5
4406อ.บรบือ1044410605บรบือวิทยาคาร5
4406อ.บรบือ1044410359บ้านโนนม่วงเขวาน้อยโคกใหญ่เสือเฒ่า3
4406อ.บรบือ1044410309บ้านโคกกลาง3
4406อ.บรบือ1244060015กศน.ตำบลวังใหม่3
4406อ.บรบือ1044410356บ้านโนนแดงมะขามหวาน3
4406อ.บรบือ1044410307บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)2
4406อ.บรบือ1044410610โนนราษีวิทยา2
4406อ.บรบือ1044410357บ้านหัวหนอง1
4406อ.บรบือ1244060016กศน.ตำบลยาง1
4406อ.บรบือ1044410606เหล่ายาววิทยาคาร1
4406อ.บรบือ1044410360บ้านดงมัน1
4406อ.บรบือ30442006011.รร.เทศบาลตำบลบรบือ1
4406อ.บรบือ3044607003ศพด.บ้านหนองแซง-โนนทัน1
4406อ.บรบือ1044410346บ้านวังปลาโด1
4406อ.บรบือ1044410355บ้านไพรวัลย์ปอแดง1
4406อ.บรบือ7044061008วัดหัวหนองสังฆประชาสรรค์1
4406อ.บรบือ1044410341บ้านหนองบัวโนนสว่าง1
4406อ.บรบือ1244060008กศน.ตำบลโนนแดง1
4406อ.บรบือ3044606403ศพด.วัดบ้านฝาง1