รายงาน สมาชิก TO BE NUMBER ONE

แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

TO BE NUMBER ONE
รหัสอำเภออำเภอเป้าหมาย 6-24 ปีจำนวนสมาชิกร้อยละ
4401อ.เมืองมหาสารคาม36,2291860.5134
4402อ.แกดำ4,806310.6450
4403อ.โกสุมพิสัย19,657890.4528
4404อ.กันทรวิชัย20,1902451.2135
4405อ.เชียงยืน10,4911181.1248
4406อ.บรบือ17,0751130.6618
4407อ.นาเชือก9,4792572.7113
4408อ.พยัคฆภูมิพิสัย14,4325583.8664
4409อ.วาปีปทุม18,1272,66614.7073
4410อ.นาดูน5,8751,49325.4128
4411อ.ยางสีสุราช5,565150.2695
4412อ.กุดรัง6,047420.6946
4413อ.ชื่นชม4,002190.4748
  171,9755,832 
หมายเหตุ เป้าหมาย คิดจากฐานข้อมูล HDC ประชากร อายุ 6-24 ปี TypeArea 1+3
แสดง 1 ถึง 20 จาก 341 ผลลัพธ์

TO BE NUMBER ONE
รหัสอำเภอชื่ออำเภอรหัสหน่วยชื่อโรงเรียนจำนวนสมาชิก
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410013หลักเมืองมหาสารคาม15
4401อ.เมืองมหาสารคาม1244010091กศน.ตำบลตลาด15
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410049บ้านเกิ้ง (สามัคคีคุรุราษฎร์)13
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410001บ้านท่าสองคอน11
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410058บ้านหนองแวง10
4401อ.เมืองมหาสารคาม1000000002คุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม9
4401อ.เมืองมหาสารคาม1244010008กศน.ตำบลแก่งเลิงจาน6
4401อ.เมืองมหาสารคาม1000000001เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม6
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410031บ้านเขวา 'รัฐประชาวิทยากร'5
4401อ.เมืองมหาสารคาม1444115600มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม5
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410064บ้านหนองคู5
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410010บ้านดอนตูมดอนโด4
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410015บ้านโคกก่อ4
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410041บ้านท่าตูมดอนเรือ4
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410026บ้านโคกบัวค้อ4
4401อ.เมืองมหาสารคาม1344016101วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม4
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410045บ้านนาแพงดอนไฮ4
4401อ.เมืองมหาสารคาม30442001025.รร.เทศบาลโพธิ์ศรี3
4401อ.เมืองมหาสารคาม1044410581ผดุงนารี3
4401อ.เมืองมหาสารคาม1244010002กศน.ตำบลเขวา3